Pharmaceutical Tests

Pharmaceutical Tests

EUROLABWith its expert team and state-of-the-art laboratories, it offers comprehensive testing for pharmaceutical manufacturers and distributors throughout the quality control, design, research and development stages of drugs.

Pharmaceutical Tests

Our pharmaceutical testing services include preservation effectiveness (trial testing) to assess adequacy against microbial contamination; stability test to determine storage conditions and shelf life; and extractable and leaky studies.

We also develop and implement validation protocols to document method compliance. These include method validation studies and transfer method protocols and cleaning validation methods.

Our experienced scientists determine the best and most cost-effective test for your pharmaceutical products.

EUROLAB laboratuvarları ISO 17025 tarafından akredite edilmiştir, ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikalıdır ve GMP ile uyumludur. Bunun yanı sıra, Yunan Ulusal İlaç Örgütü (EOF) tarafından, insan ve hayvan kullanımı için farmasötik preparatların mikrobiyolojik testi için lisanslanmıştır.

EUROLAB ilaç ve biyofarmasötik şirketleri ile ortaklık konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. İç kalite süreçlerinizi desteklemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli testler yapıyoruz: İzolatör ortamı için temiz bir odada sterilite (USP 71) testi, çeşitli yöntemler kullanılarak partiküllerin (USP 787, 788) testi, bakteriyel endotoksin, filtre doğrulamaları, kap kapatma bütünlüğü ve USP zorunlu testi. Ürünün Gamma, e-beam veya EO ile terminal olarak sterilize edilip edilmediğini test etmek için gerekli uzmanlığa sahibiz.

Additional analytical services specialized for the pharmaceutical and biopharmaceutical industry include: stability testing, E / L, Impurities and heavy metals. Quality control of APIs, starting material, intermediates, finished products, impurities and spoilage products.

We can help support your facility with environmental and water system testing and verify cleanroom cleanliness. We can help you evaluate aseptic processing alternatives with a variety of terminal sterilization methods.

EUROLAB 400'den fazla titiz test gerçekleştiren onlarca uzman bilim adamı, teknisyen ve teknik ekibe sahiptir. Onlarca yıllık uzmanlığımızla, sonuçlarımızın kalitesinin ve müşteri ortaklıklarımızın gücünün arkasındayız.

Biocompatibility and Toxicology

We offer a wide variety of material evaluations using chemical characterization, in vivo and in vitro testing services to meet US FDA, EU CE marking Japan MHLW and other international requirements.

be removed

Our approach combines technical and analytical expertise, polymer knowledge, understanding of regulatory requirements, and all combined with a customized approach to our customers.

Sterilization Validations

Sterilization Validation is designed to help develop a sterilization process that provides the manufacturer with the appropriate level of sterility assurance and ensures repeatability for each product type developed.

Sterility Assurance

Most tests follow the United States or European Pharmacopoeia (USP or EP) and similar international standards. Sterilized medical device standards are also found in ISO, AAMI and ASTM guidance documents.

Packaging Solutions

Our services include consulting, package verification, material qualification and package development.

Plant and Process Validation

EUROLAB, su sistemi doğrulamaları, hammadde taraması ve artık imalat malzemesi testlerine ek olarak bu imalat çevre koşullarını değerlendirmek için bir dizi hizmet sunmaktadır.

EUROLAB, with its highly expert team and internationally accredited laboratories, Pharmaceutical Tests It performs all test, analysis, measurement, evaluation and report generation services completely and reliably.

WhatsApp