EN 50155 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçları - Elektronik Ekipman

EN 50155 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçları - Elektronik Ekipman

Bir Avrupa standardı olan EN 50155 standardı, raylı araçlara monte edilen kontrol, düzenleme, koruma, teşhis, enerji beslemesi ve benzeri amaçlar için kullanılan tüm elektronik ekipmanlara uygulanmaktadır. Bu standardın amaçları doğrultusunda, elektronik ekipman, esas olarak yarı iletken cihazlardan ve tanınmış ilgili bileşenlerden oluşan ekipmanı ifade etmektedir. Bu bileşenler esas olarak baskılı panolara monte edilmektedir. Güç elektroniği cihazları için sensörler (akım, gerilim, hız ve benzer ekipman) ve yarı iletken tahrik ünitesi bu standardın kapsamına girmektedir. Eksiksiz yarı iletken sürücü ünitesi ve güç dönüştürücüler IEC 61287-1 standardı kapsamındadır.

EN 50155 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçları - Elektronik Ekipman

EN 50155 standardı kapsamında, elektronik ekipmanın çalışma koşullarını, tasarım gerekliliklerini, dokümantasyonunu ve testini ve ayrıca uyumlu ve güvenilir ekipman tanımlanmış işlevsel güvenlik seviyelerini sağlamak için gerekli uygulamalarla ilgili özel gereksinimler, ilgili demiryolu güvenlik standartlarına göre belirlenir. Yerleşik demiryolu ekipmanı için yazılım gereksinimleri ise EN 50657 standardında yer almaktadır.

Söz konusu standart başlıca şu test yöntemlerini içermektedir:

 • Genel test kategorileri
 • Görsel inceleme
 • Performans testi
 • Güç kaynağı testi
 • Düşük sıcaklıkta başlatma testi
 • Kuru ısı testi
 • Düşük sıcaklıkta saklama testi
 • Döngüsel nemli ısı testi
 • Elektromanyetik uyumluluk testi
 • Yalıtım testi
 • Tuz sisi testi
 • Titreşim ve şok testi
 • Muhafaza koruma testi (IP kodu)
 • Stres tarama testi
 • Hızlı Sıcaklık değişim testi

EN 50155 standardında performans kriterleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • Performans kriteri A: Ekipman, test sırasında ve sonrasında veya çevresel bir rahatsızlık sırasında ve sonrasında amaçlandığı şekilde çalışmaya devam etmelidir. Performansın düşmesine veya işlev kaybına izin verilmez.
 • Performans kriteri B: Ekipman, testten sonra veya çevresel bir rahatsızlıktan sonra amaçlandığı gibi çalışmaya devam etmelidir. Bununla birlikte, test veya çevresel bir rahatsızlık sırasında performansın düşmesine izin verilir.
 • Performans kriteri C: Test sırasında veya çevresel bir rahatsızlık sırasında, geçici fonksiyon kaybına izin verilir. Ekipman ya otomatik olarak ya da manuel olarak yeniden başlatılır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 50155 standardı kapsamında, demiryolu araçları elektronik ekipmanı için test hizmetleri de vermektedir.