(EU) 812/2013 Sayılı Direktif Testleri

(EU) 812/2013 Sayılı Direktif Testleri

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanan (EU) 812/2013 sayılı direktif, su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve su ısıtıcısı ve güneş enerjisi paketlerinin enerji etiketlemesine yönelik esaslar içermektedir.

(EU) 812/2013 Sayılı Direktif Testleri

Söz konusu direktif, şu sayılan ürünlere ilişkin enerji etiketlemesi ve ek ürün bilgilerinin sağlanmasına yönelik gereklilikler içermektedir:

Bu direktifte, aşağıdakilere ilişkin enerji etiketlemesi ve ek ürün bilgilerinin sağlanması için gereklilikler açıklanmaktadır:

 • Nominal ısı çıkışı 70 kW altında olan su ısıtıcıları
 • Depolama hacmi 500 litre altında olan sıcak su depolama tankları
 • Nominal ısı çıkışı 70 kW altında olan su ısıtıcısı paketleri ve güneş enerjisi cihazı

Ancak bu yasal düzenleme şu sayılanlar için geçerli değildir:

 • Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilen gaz veya sıvı yakıtları kullanmak için özel olarak tasarlanmış su ısıtıcıları
 • Katı yakıt kullanan su ısıtıcıları
 • 2010/75/EU sayılı direktif kapsamındaki su ısıtıcıları
 • 811/2013 sayılı regülasyonda tanımlanan kombine ısıtıcılar
 • (EU) 812/2013 sayılı direktif ekinde yer alan tabloda belirtilen, en az ve en küçük referans enerjiye sahip yük profilini karşılamayan su ısıtıcıları
 • Sadece sıcak içecek veya yiyecek yapmak için tasarlanmış su ısıtıcıları

Bu direktifin amaçları doğrultusunda, su ısıtıcısı ifadesi şu özelliklere sahip bir cihazı tanımlamaktadır:

 • Harici bir içme veya sıhhi su kaynağına bağlı olan
 • Belirli aralıklarla belirli sıcaklık seviyelerinde, miktarlarda ve akış hızlarında içme veya sıhhi sıcak su sağlamak için ısı üreten ve aktaran
 • Bir veya daha fazla ısı jeneratörü ile donatılmış olan

Isı üreticisi ifadesi ise şu sayılan işlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak ısı üreten bir su ısıtıcısının parçası anlamına gelmektedir:

 • Fosil yakıtların veya biyokütle yakıtlarının yanması
 • Joule etkisinin elektrik dirençli ısıtma elemanlarında kullanılması
 • Bir hava kaynağından, su kaynağından veya toprak kaynağından veya atık ısıdan ortam ısısının yakalanması

Nominal ısı çıkışı, kW cinsinden ifade edilen, standart derecelendirme koşullarında su ısıtma sağlarken su ısıtıcısının beyan edilen ısı çıkışıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, (EU) 812/2013 sayılı direktif kapsamında gerekli test hizmetleri de vermektedir.