CMM, Koordinat Ölçüm Makinesi Analizi

CMM, Koordinat Ölçüm Makinesi Analizi

Kısaca CMM olarak da bilinen bir koordinat ölçüm makinesi (coordinate measuring machine), fiziksel nesnelerin geometrilerini ölçen bir ekipman parçasıdır. CMM’ler nesnelerin yüzeylerindeki gizli noktaları algılamak için bir sondalama sistemi kullanır.

CMM, Koordinat Ölçüm Makinesi Analizi

İlk CMM, 1960’lı yılların başında üretilmiştir. Bu iki eksenli ilk CMM, XYZ konumlarını görüntüleyen basit bir dijital okuma ile bir 3D izleme cihazı kullanmıştır. Daha sonra 1960’ların sonlarında üç eksenli modeller geliştirilmiştir.

Koordinat ölçüm makineleri çoğunlukla, orijinal tasarım amacına uyup uymadığını belirlemek için bir parçayı veya montajı analiz etmek için kullanılmaktadır. Bu makineler, kalite sorunlarını önlemek veya çözmek için üretilen bileşenlerin boyutlarını kontrol etmek için, kalite güvence veya kalite kontrol iş akışlarına entegre edilmiştir.

Mikrometreler ve yükseklik ölçerler gibi geleneksel metroloji aletleriyle gerçekleştirilen manuel incelemeler veya kontrollere göre koordinat ölçüm makineleri kullanmanın başlıca avantajları şunlardır: doğruluk, hız ve insan hatasının azaltılması.

Günümüzün üreticileri, verimi artırmak, tam zamanında teslimat programları sunmak ve pazara çıkma sürelerini hızlandırmak için daha fazla baskı altındadır. Bu nedenle bir koordinat ölçüm makinesinin hızı ve verimliliği, kritik öneme sahiptir.

Ancak koordinat ölçüm makinelerinde görülen kilitlenmeler, genellikle sınırlı sayıda kalifiye metrolog tarafından yapılması gereken iş hacminden kaynaklanır. Bu makinelerin, değerlendirilecek her bir bileşen veya alt montaj türü için yapılandırılması gerekir ve CMM programlama süreleri denetimleri önemli ölçüde uzatır.

CMM probları ile donatılan geleneksel CMM’ler yavaştır ve karmaşık şekilleri verimli bir şekilde ölçmek için uygun değildir. CMM sensörlerine sahip daha yeni CMM’ler, denetim süreçlerini hızlandırma eğilimindedir, ancak yine de uzmanlar tarafından çalıştırılmaları gerekir.

Bu nedenle üretici firmalar, giderek artan bir şekilde, yenilikçi optik koordinat ölçüm makineleri gibi, zorlu üretim ortamlarında gereken yüksek hıza ve sıkı kalite güvencesi ve kalite kontrol standartlarına ayak uyduran denetim teknolojileri aramaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, CMM, koordinat ölçüm makinesi analizi hizmetleri de vermektedir.