EN 81-20 (TSE K 171) Asansörlerin Yapımı ve Montajı İçin Güvenlik Kuralları - İnsan ve Eşya Taşımacılığı İçin Asansörler - Yolcu ve Yük Asansörleri

EN 81-20 (TSE K 171) Asansörlerin Yapımı ve Montajı İçin Güvenlik Kuralları - İnsan ve Eşya Taşımacılığı İçin Asansörler - Yolcu ve Yük Asansörleri

Bir Avrupa standardı olan EN 81-20 standardında, belirli durak seviyelerine hizmet eden, çekişli, pozitif veya hidrolik tahrikli, halatlar, zincirler veya krikolarla asılı olan ve dikeye 15 dereceden fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında hareket eden, kişilerin ve eşyaların taşınması için tasarlanmış bir arabaya sahip olan, kalıcı olarak kurulan yeni yolcu veya yük asansörleri için güvenlik kuralları açıklanmaktadır.

EN 81-20 (TSE K 171) Asansörlerin Yapımı ve Montajı İçin Güvenlik Kuralları - İnsan ve Eşya Taşımacılığı İçin Asansörler - Yolcu ve Yük Asansörleri

Bu standardın gerekliliklerine ek olarak, asansörlerin engelli kişiler tarafından kullanılması, yangın durumunda, potansiyel olarak patlayıcı ortam, aşırı iklim koşulları, sismik koşullar, tehlikeli maddelerin taşınması ve benzer özel durumlarda ek gereklilikler dikkate alınmaktadır.

Ancak bu standardın kapsamına şunlar girmemektedir:

  • Standartta belirtilenler dışında tahrik sistemleri olan asansörler ile anma hızı 0,15 m/s üzerinde olan asansörler
  • Beyan hızı 1 m/s üzerinde olan hidrolik asansörler ile basınç tahliye valfinin ayarının 50 MPa’yı aştığı hidrolik asansörler
  • Bazı durumlarda bina kısıtlamaları tarafından uygulanan sınırlamalar nedeniyle EN 81-20 standardının bazı gerekliliklerinin karşılanamadığı ve EN 81-21 standardının dikkate alınması gereken mevcut binalardaki yeni yolcu veya yük yolcu asansörleri
  • Kaldırma cihazları, örneğin maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik kafesli cihazlar, atlamalar, asansörler ve inşaat ve bayındırlık sahaları için asansörler, gemi yük asansörleri, denizde arama veya sondaj platformları, inşaat ve bakım cihazları veya rüzgar türbinlerindeki asansörler
  • Bu standardın uygulamaya konulmasından önce kurulmuş bir asansörde yapılan önemli değişiklikler
  • Asansörlerin nakliyesi, montajı, onarımı ve sökülmesi işlemleri sırasında güvenlik

Ancak, bu sayılan durumlarda EN 81-20 (TSE K 171) standardı faydalı bir şekilde temel alınmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile,EN 81-20 (TSE K 171) standardı kapsamında, asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları çerçevesinde insan ve eşya taşımacılığında kullanılan: yolcu ve yük asansörleri için test hizmetleri de vermektedir.