IMDG Kodu (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu), Test ve Analizler

IMDG Kodu (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu), Test ve Analizler

IMDG kodu (international maritime dangerous goods code), tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve uyumlu hale getirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacı ile, tehlikeli maddelerin deniz yoluyla paketli olarak taşınmasına yönelik uluslararası bir kod olarak geliştirilmiştir. Bu kod, özellikle uyumsuz maddelerin ayrılmasına atıfta bulunarak, paketleme, konteyner trafiği ve istifleme gibi konuları kapsayan her bir madde, malzeme veya nesne için geçerli gereklilikleri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır.

IMDG Kodu (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu), Test ve Analizler

IMDG kodunun içerdiği kurallar tavsiye niteliğindedir. Genel olarak şu konuları kapsamaktadır: ihlallerin bildirimi, eğitim, güvenlik hükümleri, patlayıcılar giriş notları, parlama noktasının belirlenmesi, ayrıştırma akış şeması ve örneği, multimodal tehlikeli mallar formu, tehlikeli malları içeren bir olay ve yangın önlemleri durumunda özel gereksinimler ve atanmış ana ulusal yetkili makamlar için iletişim bilgileri.

IMDG kodu ilk yayınlanmasında sonra, endüstrinin sürekli değişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmek için hem görünüm hem de içerik olarak birçok değişikliğe uğramıştır.

IMDG kategorilerinde yer alan tehlikeli mallar, günlük bir tehlike olarak tanımlanmaz. Aksine, tehlikeli bir mal, yanlış kullanıldığında kargo, ekipman ve işçiler için tehlike oluşturan bir madde olarak tanımlanır. Malzemelerin yanlış taşınmasının sonuçlarından kaçınmak için, deniz taşımacılığı şirketleri, taşıdıkları herhangi bir tehlikeli maddeyi elleçleme konusundaki en iyi uygulamaların farkında olmalıdır.

IMDG kodu kategorileri, dokuz IMDG kodu sınıfını ve bunlara ait malzemeleri içermektedir:

  • Sınıf 1 Patlayıcılar
  • Sınıf 2 Gazlar
  • Sınıf 3 Yanıcı sıvılar
  • Sınıf 4 Yanıcı katılar
  • Sınıf 5 Oksitleyici maddeler, organik peroksitler
  • Sınıf 6 Toksik maddeler ve bulaşıcı maddeler
  • Sınıf 7 Radyoaktif malzeme
  • Sınıf 8 Aşındırıcılar
  • Sınıf 9 Çeşitli tehlikeli maddeler

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), bir şirketin nakliye süreçlerini güvende tutan kullanıcı kodları ve düzenlemeleri sağlamak için IMDG düzenlemelerini düzenli olarak güncellemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IMDG kodu (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu) kapsamında test ve analiz hizmetleri de vermektedir.