TS 10766 Selüloz Asetat Kalıplama ve Ekstrüzyon Maddeleri

TS 10766 Selüloz Asetat Kalıplama ve Ekstrüzyon Maddeleri

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS 10766 standardında, selüloz asetat kalıplama ve ekstrüzyon maddelerine yönelik gereklilikler açıklanmaktadır. Bu standart tasarlanırken Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D706 standardı esas alınmıştır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM-D706-20 Selüloz asetat kalıplama ve ekstrüzyon bileşikleri (CA) için standart sınıflandırma sistemi ve spesifikasyonlarının temeli.

TS 10766 Selüloz Asetat Kalıplama ve Ekstrüzyon Maddeleri

Söz konusu standart, enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon için uygun plastikleştirilmiş selüloz asetat termoplastik bileşikleri içermektedir. Özel uygulama için birleştirilmiş malzemeler ya da selüloz asetat bazlı geri dönüştürülmüş plastikler bu standardın kapsamına girmemektedir.

Bu sınıflandırmaya dahil edilen özellikler, kapsanan bileşimleri tanımlamak için gerekli olan özelliklerdir. Özel uygulamalar için önemli olan belirli özellikleri belirlemek için gerekli başka gereksinimler olabilir.

Bu sınıflandırma sistemi, nihai ürün veya parçaların imalatında kullanılan plastik malzemeleri çağırmak için bir araç sağlamayı amaçlamaktadır. Malzeme seçimi için tasarlanmamıştır. Malzeme seçimi, parçanın gerektirdiği tasarım ve performans, maruz kalacağı ortam, kullanılacak fabrikasyon süreci, ilgili maliyetler ve malzemelerin doğasında bulunan unsurlar dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra plastik alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Selüloz asetat için enjeksiyon kalıplama, reçinenin eritildiği ve ardından bir kalıba zorlandığı bir tekniktir. Daha sonra soğutulur, böylece çerçeve şeklini tutabilir. Selüloz asetat çerçeveleri ayrıca enjeksiyonla kalıplanabilir. Selüloz asetat elyaflarda, plastiklerde, fotoğraf filmlerinde, cilalarda ve ters ozmoz veya diyaliz membranlarında kullanılır.

Selüloz asetat, toksik olmayan, tahriş edici olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen bir malzeme olarak kabul edilen çözünmeyen bir selüloz türevidir. Isıya dayanıklıdır ve daha az higroskopiktir (nem çekme özelliğine sahiptir).

Ekstrüzyon yöntemi, kalın cidarlı profillerin biçimlendirilmesinde kullanılan önemli bir plastik şekil verme yöntemidir. Ekstrüzyon ile üretim yöntemi genellikle hafif metaller için uygulanır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, TS 10766 standardı kapsamında, selüloz asetat kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri için test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp