IEC 62368-1 Ses/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanı - Bölüm 1: Güvenlik Gereksinimleri

IEC 62368-1 Ses/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanı - Bölüm 1: Güvenlik Gereksinimleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 62368-1 standardı, ses, video, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki elektrikli ve elektronik ekipmanların ve nominal gerilimi 600 Voltu aşmayan iş ve ofis makinelerinin güvenliği için geçerlidir. Bu standartta, söz konusu ekipmanın performansı veya işlevsel özellikleri açıklanmaktadır.

IEC 62368-1 Ses/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanı - Bölüm 1: Güvenlik Gereksinimleri

Söz konusu standart, şu özelliklere sahip bir ürün güvenlik standardıdır:

 • Enerji kaynaklarını sınıflandırma
 • Bu enerji kaynaklarına karşı koruyucu önlemleri belirleme
 • Bu korumaların uygulanmasına ve gereksinimlerine ilişkin rehberlik sağlama

Esasen IEC 62368 standardı, “Ses/video, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanı” ana başlığı altında üç bölümden oluşmaktadır:

 • IEC 62368-1 Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
 • IEC TR 62368-2 Bölüm 2: IEC 62368-1:2018 ile ilgili açıklayıcı bilgiler
 • EN IEC 62368-3 Bölüm 3: İletişim kabloları ve bağlantı noktaları aracılığıyla doğru akım güç aktarımı için güvenlik yönleri

IEC 62368-1 standardında öngörülen güvenlik önlemleri, ağrı, yaralanma ve yangın durumunda maddi hasar olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır.

Bu standardın son güncellemesi teknik bir revizyondur ve önceki versiyona göre şu önemli değişiklikleri içermektedir:

 • Dış mekan ekipmanı gereksinimleri
 • Optik radyasyon için yeni gereksinimler
 • Yalıtkan sıvılar için gereksinimler
 • İş hücreleri için gereksinimler
 • Kablosuz güç vericileri için gereksinimler
 • Tam yalıtımlı sargı teli için gereksinimler
 • Yangın mahfazaları için üst, alt ve yan açıklıkların belirlenmesi için alternatif yöntem
 • Ses basıncı için alternatif gereksinimler

Kısaca IEC 62368-1 standardı, enerji kaynaklarını sınıflandıran, bu enerji kaynaklarına karşı koruyucu önlemleri belirleyen ve bu korumaların uygulanmasına ve gereksinimlerine ilişkin rehberlik sağlayan bir ürün güvenlik standardıdır. Öngörülen güvenlik önlemleri, ağrı, yaralanma ve yangın durumunda maddi hasar olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Temel olarak tasarımcıların güvenli ekipman tasarlamak için güvenliğin altında yatan ilkeleri anlamalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 62368-1 standardı kapsamında ses/video, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanı güvenlik gereksinimlerine yönelik test hizmetleri de vermektedir.