IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Kelime Bilgisi (IEV) Testleri

IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Kelime Bilgisi (IEV) Testleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 60050 standardı, uluslararası elektroteknik alanında kullanıan terminolojiyi standart hale getiren ve iletişimde yaşanan güçlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kılavuz niteliğindedir.

IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Kelime Bilgisi (IEV) Testleri

Söz konusu standart “Uluslararası elektroteknik kelime bilgisi (IEV)” ana başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır

 • IEC 60050-102 Bölüm 102: Matematik - Genel kavramlar ve lineer cebir
 • IEC 60050-103 Bölüm 103: Matematik - Fonksiyonlar
 • IEC 60050-111 Bölüm 111: Fizik ve kimya
 • IEC 60050-112 Bölüm 112: Miktarlar ve birimler
 • IEC 60050-113 Bölüm 113: Elektroteknoloji için fizik
 • IEC 60050-114 Bölüm 114: Elektrokimya
 • IEC 60050-121 Bölüm 121: Elektromanyetizma
 • IEC 60050-131 Bölüm 131: Devre teorisi
 • IEC 60050-141 Bölüm 141: Çok fazlı sistemler ve devreler
 • IEC 60050-151 Bölüm 151: Elektrikli ve manyetik cihazlar
 • IEC 60050-161 Bölüm 161: Elektromanyetik uyumluluk
 • IEC 60050-171 Bölüm 171: Dijital teknoloji - Temel kavramlar
 • IEC 60050-191 Bölüm 191: Çalışma güvenliği ve hizmet kalitesi
 • IEC 60050-192 Bölüm 192: Güvenilirlik
 • IEC 60050-195 Bölüm 195: Elektrik çarpmasına karşı topraklama ve koruma
 • IEC 60050-212 Bölüm 212: Elektrik yalıtkan katılar, sıvılar ve gazlar
 • IEC 60050-221 Bölüm 221: Manyetik malzemeler ve bileşenler
 • IEC 60050-300 Bölüm 300: Elektrik ve elektronik ölçümler ve ölçüm aletleri
 • IEC 60050-311 Bölüm 311: Ölçümlerle ilgili genel terimler
 • IEC 60050-312 Bölüm 312: Elektrik ölçümleriyle ilgili genel terimler
 • IEC 60050-313 Bölüm 313: Elektrikli ölçüm aletleri türleri
 • IEC 60050-314 Bölüm 314: Spesifik enstrüman türüne göre terimler
 • IEC 60050-321 Bölüm 321: Alet transformatörleri
 • IEC 60050-351 Bölüm 351: Kontrol teknolojisi
 • IEC 60050-371 Bölüm 371: Telekontrol
 • IEC 60050-395 Bölüm 395: Nükleer enstrümantasyon - Fiziksel olaylar, temel kavramlar, aletler, sistemler, ekipman ve dedektörler
 • IEC 60050-411 Bölüm 411: Dönen makineler
 • IEC 60050-415 Bölüm 415: Rüzgar türbini jeneratör sistemleri
 • IEC 60050-417 Bölüm 417: Deniz enerjisi - Dalga, gelgit ve diğer su akımı dönüştürücüleri
 • IEC 60050-421 Bölüm 421: Güç transformatörleri ve reaktörler
 • IEC 60050-426 Bölüm 426: Patlayıcı atmosferler
 • IEC 60050-431 Bölüm 431: Dönüştürücüler
 • IEC 60050-436 Bölüm 436: Güç kapasitörleri
 • IEC 60050-441 Bölüm 441: Anahtarlama donanımı, kontrol donanımı ve sigortalar
 • IEC 60050-442 Bölüm 442: Elektrikli aksesuarlar
 • IEC 60050-444 Bölüm 444: Temel röleler
 • IEC 60050-445 Bölüm 445: Zaman röleleri
 • IEC 60050-447 Bölüm 447: Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı
 • IEC 60050-448 Bölüm 448: Güç sistemi koruması
 • IEC 60050-461 Bölüm 461: Elektrik kabloları
 • IEC 60050-466 Bölüm 466: Havai hatlar
 • IEC 60050-471 Bölüm 471: İzolatörler
 • IEC 60050-482 Bölüm 482: Birincil ve ikincil hücreler ve piller
 • IEC 60050-485 Bölüm 485: Yakıt hücresi teknolojileri
 • IEC 60050-511 Bölüm 511: Nano özellikli elektroteknik ürünler ve sistemler
 • IEC 60050-521 Bölüm 521: Yarı iletken cihazlar ve entegre devreler
 • IEC 60050-523 Bölüm 523: Mikro-elektromekanik cihazlar
 • IEC 60050-531 Bölüm 531: Elektronik tüpler
 • IEC 60050-541 Bölüm 541: Basılı devreler
 • IEC 60050-551 Bölüm 551: Güç elektroniği
 • IEC 60050-551-20 Bölüm 551-20: Güç elektroniği - Harmonik analiz
 • IEC 60050-561 Bölüm 561: Frekans kontrolü, seçimi ve tespiti için piezoelektrik, dielektrik ve elektrostatik cihazlar ve ilgili malzemeler
 • IEC 60050-581 Bölüm 581: Elektronik ekipman için elektromekanik bileşenler
 • IEC 60050-601 Bölüm 601: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı - Genel
 • IEC 60050-602 Bölüm 602: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı - Üretim
 • IEC 60050-603 Bölüm 603: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı - Güç sistemleri planlaması ve yönetimi
 • IEC 60050-605 Bölüm 605: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı - Trafo merkezleri
 • IEC 60050-614 Bölüm 614: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı - İşletme
 • IEC 60050-617 Bölüm 617: Elektrik organizasyonu/piyasası
 • IEC 60050-651 Bölüm 651: Canlı çalışma
 • IEC 60050-691 Bölüm 691: Elektrik tarifeleri
 • IEC 60050-692 Bölüm 692: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı - Elektrik güç sistemlerinin güvenilirliği ve hizmet kalitesi
 • IEC 60050-701 Bölüm 701: Telekomünikasyon, kanallar ve ağlar
 • IEC 60050-702 Bölüm 702: Salınımlar, sinyaller ve ilgili cihazlar
 • IEC 60050-704 Bölüm 704: İletim
 • IEC 60050-705 Bölüm 705: Radyo dalgası yayılımı
 • IEC 60050-712 Bölüm 712: Antenler
 • IEC 60050-713 Bölüm 713: Radyokomünikasyon: vericiler, alıcılar, ağlar ve işletim
 • IEC 60050-714 Bölüm 714: Telekomünikasyonda anahtarlama ve sinyalizasyon
 • IEC 60050-715 Bölüm 715: Telekomünikasyon ağları, teletrafik ve işletim
 • IEC 60050-716-1 Bölüm 716-1: Entegre hizmetler dijital ağı (ISDN) - Genel hususlar
 • IEC 60050-721 Bölüm 721: Telgraf, faks ve veri iletişimi
 • IEC 60050-722 Bölüm 722: Telefon
 • IEC 60050-723 Bölüm 723: Yayıncılık: Ses, televizyon, veri
 • IEC 60050-725 Bölüm 725: Uzay radyokomünikasyonu
 • IEC 60050-726 Bölüm 726: İletim hatları ve dalga kılavuzları
 • IEC 60050-731 Bölüm 731: Fiber optik iletişim
 • IEC 60050-732 Bölüm 732: Bilgisayar ağı teknolojisi
 • IEC 60050-741 Bölüm 741: Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • IEC 60050-801 Bölüm 801: Akustik ve elektroakustik
 • IEC 60050-802 Bölüm 802: Ultrasonik
 • IEC 60050-806 Bölüm 806: Ses ve videonun kaydedilmesi ve çoğaltılması
 • IEC 60050-807 Bölüm 807: Ses ve video sinyallerinin dijital kaydı
 • IEC 60050-808 Bölüm 808: Yayın dışı video kameralar
 • IEC 60050-811 Bölüm 811: Elektrik çekişi
 • IEC 60050-815 Bölüm 815: Süperiletkenlik
 • IEC 60050-821 Bölüm 821: Demiryolları için sinyalizasyon ve güvenlik aparatları
 • IEC 60050-826 Bölüm 826: Elektrik tesisatları
 • IEC 60050-841 Bölüm 841: Endüstriyel elektroısı
 • IEC 60050-845 Bölüm 845: Aydınlatma
 • IEC 60050-851 Bölüm 851: Elektrik kaynağı
 • IEC 60050-871 Bölüm 871: Aktif destekli yaşam (AAL)
 • IEC 60050-881 Bölüm 881: Radyoloji ve radyolojik fizik
 • IEC 60050-891 Bölüm 891: Elektrobiyoloji
 • IEC 60050-901 Bölüm 901: Standardizasyon
 • IEC 60050-902 Bölüm 902: Uygunluk değerlendirmesi
 • IEC 60050-903 Bölüm 903: Risk değerlendirmesi
 • IEC 60050-904 Bölüm 904: Elektrikli ve elektronik ürünler ve sistemler için çevresel standardizasyon

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 60050 standardı kapasamında, ilgili test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp