ISO 3795 Tarım ve Ormancılık İçin Karayolu Taşıtları ve Traktörler ve Makineler - İç Malzemelerin Yanma Davranışının Tayini

ISO 3795 Tarım ve Ormancılık İçin Karayolu Taşıtları ve Traktörler ve Makineler - İç Malzemelerin Yanma Davranışının Tayini

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 3795 standardında, araçların yolcu bölümünde kullanılan malzemelerin küçük bir aleve maruz kaldıktan sonra yatay yanma hızının belirlenmesi için bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yöntemi, araç iç donanımının malzemelerinin ve parçalarının ayrı ayrı veya 13 mm kalınlığa kadar kombinasyon halinde test edilmesine izin vermektedir.

ISO 3795 Tarım ve Ormancılık İçin Karayolu Taşıtları ve Traktörler ve Makineler - İç Malzemelerin Yanma Davranışının Tayini

Bu uluslararası standart, karayolu taşıtlarının, örneğin, binek otomobiller, kamyonlar, kamyonetler ve yolcu otobüslerinin ve tarım ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan traktör ve makinelerin yolcu bölmesinde kullanılan malzemelerin, küçük bir aleve maruz kalma durumunda, yatay yanma hızının belirlenmesine yönelik bir test yöntemi tanımlamaktadır.

Bu yöntem, araç iç donanımının malzemelerinin ve parçalarının ayrı ayrı veya 13 mm kalınlığa kadar kombinasyon halinde test edilmesine izin vermektedir. Yanma davranışlarına göre bu tür malzemelerin üretim lotlarının tekdüzeliğini tespit etmek için kullanılmaktadır.

Gerçek dünyada yaşanan durum ile araç içi uygulama ve oryantasyon, kullanım koşulları, ateşleme kaynağı ve benzeri bu standartta belirtilen kesin test koşulları arasındaki birçok farklılık bulunmaktadır. Bu bakımdan bu yöntemin tüm gerçek araç içi yanma özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun olduğu kabul edilmemektedir.

Esasen yanabilirlik testi, kendinden destekli plastiklerin nispi yanma oranını belirlemek için kullanılır. Bu test genelde kalite kontrol, üretim kontrolü ve malzeme karşılaştırmaları için kullanılır. Çeşitli yanıcılık testlerinin hepsi de, bir test örneğini yatay veya dikey olarak yönlendirmeleri ve test odasına yerleştirmeleri bakımından birbirine benzer. Numuneye belli bir süre için bir Bunsen brülöründen alev uygulanır ve alevin yayıldığı süre veya mesafe ölçülür. Bu testlerde alevin kendi kendine sönmesine kadar geçen süre, yanığın yayıldığı mesafe ve dakikada mm cinsinden doğrusal yanma hızı belirlenir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ISO 3795 standardı kapsamında tarım ve ormancılık faaliyetleri için kullanılan karayolu taşıtları, traktörler ve makinelerin iç malzemelerin yanma davranışına yönelik test hizmetleri de vermektedir.