AAMI/NFPA 99 Sağlık Tesisleri Standardı

AAMI/NFPA 99 Sağlık Tesisleri Standardı

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, Tıbbi Cihazları Geliştirme Birliği (ANSI/AAMI) ve Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) tarafından birlikte yayınlanan NFPA 99 standardında, yangın, patlama ve elektrik tehlikelerini en aza indirmek için sağlık tesislerinde hastalara, personele veya ziyaretçilere yönelik riske dayalı olarak sağlık hizmetleri veya sistemleri seviyeleri için kriterler açıklanmaktadır.

AAMI/NFPA 99 Sağlık Tesisleri Standardı

NFPA 99 standardı çerçevesinde hastane yönetiminin, sağlık kuruluşu içindeki hasta bakım alanlarını belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, bir hasta bakım alanı, bir sağlık kuruluşunun hastaların muayene edilmesi veya tedavi edilmesinin amaçlandığı herhangi bir bölümü olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, her hasta bakım alanı, genel bakım alanı veya kritik bakım alanı olarak sınıflandırılmalıdır.

Başlıca genel bakım alanları şunlardır: hasta yatak odaları, muayene odaları, tedavi odaları, klinikler ve hastanın hemşire çağrı sistemi, elektrikli yatak, muayene lambaları ve telefon gibi sıradan cihazlarla temas etmesi amaçlanan benzeri alanlar. Kritik bakım alanları ise, özel bakım üniteleri, yoğun bakım üniteleri, koroner bakım üniteleri, anjiyografi laboratuvarları, doğumhaneler, ameliyathaneler, anestezi sonrası derlenme odaları, acil servisler ve hastaların invaziv müdahaleye tabi tutulması amaçlanan benzeri alanlardır.

Tıbbi cihazların işlevselliğini ve güvenliğini doğrulamaya yardımcı olmak için dünyanın her yerinde elektriksel güvenlik standartları oluşturulmaktadır. Bu standartlar, kriterler, ölçümler ve test yöntemleri bakımından farklılık gösterir. Bunlar arasında Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) tarafından geliştirilen sağlık tesisleri için NFPA 99 standardı, sağlık kurumlarında gerekli olan elektriksel güvenlik testlerini ele alan birincil standarttır. Bu standart, sağlık tesisi güvenliği ile ilgili endişeleri olan tüm kuruluşlar tarafından dikkate alınmaktadır. Hasta, personel ve tesis güvenliğini etkileyen karışıklık veya hatalar, bu standart ile ortadan kaldırılmaktadır.

Kısaca NFPA 99 sağlık tesisleri standardı, hastaların, personelin ve halkın elektrik arızalarından ve yangınlardan güvenliğini sağlamak için sağlık tesislerinde çok çeşitli sistem ve ekipmanların kurulumu, performansı ve işletimi için minimum kriterler belirlemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, AAMI/NFPA 99 standardı kapsamında, sağlık tesisleri test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp