AS/NZS CISPR 11 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Ekipman - Radyo Frekansı Bozulma Özellikleri - Sınırlar ve Ölçüm Yöntemleri

AS/NZS CISPR 11 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Ekipman - Radyo Frekansı Bozulma Özellikleri - Sınırlar ve Ölçüm Yöntemleri

Bir Avustralya / Yeni Zelanda standardı olan AS/NZS CISPR 11 standardı, 0 Hz ila 400 GHz frekans aralığında çalışan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi elektrikli ekipmanı ve yerel olarak radyo frekansı enerjisi üretmek veya kullanmak için tasarlanmış ev ve benzeri cihazları kapsamaktadır. Bu standart aynı zamanda, 9 kHz ila 400 GHz frekans aralığında radyo frekansı bozulmaları ile ilgili emisyon gerekliliklerini kapsar. Ölçümlerin sadece standartta tanımlanan limitlerin belirtildiği frekans aralıklarında yapılması gerekir.

AS/NZS CISPR 11 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Ekipman - Radyo Frekansı Bozulma Özellikleri - Sınırlar ve Ölçüm Yöntemleri

AS/NZS CISPR 11 standardının son güncellemesi, daha şeffaf bir yapıya sahiptir ve nominal giriş gücü 20 kVA’yı aşan A sınıfı grup 1’in ağır hizmet genel amaçlı ekipmanın iletilen ve yayılan parazitleri için başka bir dizi özel sınır getirmektedir. Ayrıca endüstrilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ve CISPR 16 standardında belirtilen ölçüm enstrümantasyon belirsizliği ile ilgili tam yaklaşımı ifade etmektedir.

AS/NZS CISPR 11 standardı, endüstriyel, bilimsel ve tıbbi elektrik uygulamalarında kullanılması amaçlanan ekipmandan kaynaklanan RF bozulmalarının kontrolüne yönelik ortak gereksinimler arasında, ISM RF (endüstriyel bilimsel ve tıbbi radyo frekansı) uygulamalarının neden olduğu RF bozulmalarının kontrolü için, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin tanımı anlamında özel gereksinimleri içerir.

CISPR, ISM RF uygulamalarından kaynaklanan RF bozulmalarının, bu bozulmaların standart bir test sahasında veya böyle bir sahada test edilemeyen bireysel bir ISM RF uygulaması için kendi çalışma yerinde değerlendirilmesi yoluyla kontrolü ile ilgilidir. CISPR 11 standardı, hem standart test sahalarında tip testleri yoluyla değerlendirilen ekipmanın hem de yerinde koşullar altında bireysel ekipmanın uygunluk değerlendirmesi için gereklilikleri kapsar.

Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) uygulamalar, telekomünikasyon alanındaki uygulamalar hariç, endüstriyel, bilimsel, tıbbi, evsel veya benzer amaçlar için yerel olarak radyo frekansı enerjisi üretmek ve kullanmak üzere tasarlanmış ekipman veya cihazların çalıştırılmasını içerir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, AS/NZS CISPR 11 standardı kapsamında, endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipman, radyo frekansı bozulma özelliklerine yönelik ölçüm ve test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp