ASTM D6978-05 Medikal Eldivenlerin Kemoterapi İlaçları Tarafından Geçirgenliğe Karşı Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Uygulama

ASTM D6978-05 Medikal Eldivenlerin Kemoterapi İlaçları Tarafından Geçirgenliğe Karşı Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Uygulama

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM D6978-05 standardında, tıbbi eldiven malzemelerinin sürekli temas koşulları altında potansiyel olarak tehlikeli kanser kemoterapi ilaçlarının nüfuz etmesine karşı direncinin değerlendirilmesine yönelik bir standart uygulama açıklanmaktadır. Bu uygulamada dokuz kemoterapi ilacının, eldiven malzemesine belli bir süre boyunca nüfuz etmesine izin verilmektedir. Bu test yönteminde kullanılan koşulların, klinik kullanımlar için en kötü duruma yaklaşması hedeflenmektedir.

ASTM D6978-05 Medikal Eldivenlerin Kemoterapi İlaçları Tarafından Geçirgenliğe Karşı Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Uygulama

ASTM D6978-05 standardı, kol veya eli korumak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş tüm ekipman ve aksesuarları içermektedir. Buna eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları koruyan giysiler, eli veya elin bir kısmını koruyan giysiler ya da sadece avuç içini koruyan malzemeler dahildir. Potansiyel tehlikeler, zararlı maddelerin cilt tarafından emilmesini, kimyasal veya termal yanıkları, elektriksel tehlikeleri, çürükleri, sıyrıkları, kesikleri, delinmeleri ve kırıkları kapsamaktadır.

Kemoterapi ilaçları ile cilt teması, sağlık çalışanları için ciddi bir sağlık riski oluşturmaktadır. Bu bakımdan kullanılan muayene eldivenlerinin amaca uygun olduklarının test edilmesi önemlidir.

Kimyasal geçirgenlik, bir kimyasalın bir bariyerden, bu durumda eldiven malzemesinden geçtiği süreçtir. Bu moleküler düzeyde meydana gelir ve birçok durumda nüfuz etme süreci eldivende herhangi bir fiziksel değişikliğe neden olmaz. Testler sırasında numune eldiven, bir tarafta ilaç ve diğer tarafta toplama solüsyonu ile bir nüfuz hücresinin iki yarısı arasına sıkıştırılır. Eldivenlerin kemoterapi ilaçlarının geçirgenliğine karşı direnci, izin verilen maksimum nüfuz etme oranı için geçen süre ölçülerek belirlenir (atılım süresi).

ASTM D6978-05 standardında önerilen en az dokuz kemoterapi ilacının yedisi zorunlu ilaçtır, ayrıca kemoterapi ilaçları listesinden en az iki ek ilaç daha ilave edilir. Bu ilaçlar kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek, kanser hücresi DNA’sının bir kısmını değiştirerek, kanser hücrelerinin içindeki enzimlere zarar vererek ya da kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek etkisini gösteren ilaçlardır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ASTM D6978-05 standardı kapsamında dokunmamış kumaşlar için kalınlığın tayine yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp