ASTM F1862/F1862M-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi (Bilinen Bir Hızda Sabit Hacmin Yatay Projeksiyonu)

ASTM F1862/F1862M-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi (Bilinen Bir Hızda Sabit Hacmin Yatay Projeksiyonu)

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM F1862/F1862M-17 standardında tanımlanan test yöntemi, tıbbi yüz maskelerinin küçük hacimli yüksek hızlı sentetik kan akışının etkisi ile penetrasyona karşı direncini değerlendirmeye yöneliktir. Tıbbi yüz maskesinin başarılı veya başarısız belirlemeleri, sentetik kan penetrasyonunun görsel olarak saptanmasına dayanmaktadır.

ASTM F1862/F1862M-17 Tıbbi Yüz Maskelerinin Sentetik Kanla Penetrasyona Direnci İçin Standart Test Yöntemi (Bilinen Bir Hızda Sabit Hacmin Yatay Projeksiyonu)

Açıklanan test yöntemi, kan yoluyla bulaşan patojen maruziyetinin tüm formları veya koşulları için geçerli değildir. Test yönteminin kullanıcıları, yüze maruz kalma modlarını gözden geçirmek ve bu test yönteminin kendi özel uygulamaları için uygunluğunu değerlendirmek zorundadır.

ASTM F1862 test yöntemi, öncelikle tıbbi yüz maskelerinde üretiminde kullanılan malzemelerin veya belli malzeme yapılarının performansını ele almaktadır. Bu test yöntemi, şu faktörleri dikkate almamaktadır:

  • Tıbbi yüz maskesinin tasarımının, üretiminin veya arayüzlerinin performansı
  • Tıbbi yüz maskesinin sunduğu genel korumayı ve filtreleme verimliliği ve basınç düşüşü açısından çalışmasını etkileme potansiyeli

Bu sayılan özellikleri belirlemek amacı ile ASTM F2101 ve MIL-M-36954C standartlarına baş vurulmaktadır.

ASTM F1862 test yöntemi aynı zamanda, tıbbi yüz maskesi malzemelerinin nefes alabilirliğini veya tıbbi yüz maskesi aracılığıyla nefes alma kolaylığını etkileyen diğer özellikleri de ele almamaktadır. Bu test yöntemi, tıbbi yüz maskelerini koruyucu giysi olarak değerlendirmektedir. Keza bu test yöntemi, tıbbi yüz maskelerinin hava yoluyla maruz kalma yollarını veya tıbbi yüz maskesi üzerinde biriken aerosol haline gelmiş vücut sıvılarının nüfuz etmesinin önlenmesindeki performansını değerlendirmemektedir.

Kısaca ASTM F1862/F1862M-17 standardında açıklanan test yöntemi, tıbbi yüz maskelerinin penetrasyon direnci performansına ilişkin iddiaların oluşturulmasında ve performanslarının sıralanmasında faydalı olan, sentetik kan penetrasyonuna karşı tıbbi yüz maskesi direncini değerlendirmeye yönelik bir test yöntemidir. Tıbbi yüz maskelerinin performansına ilişkin iddialarda bulunmak için, testin gerçekleştirildiği belli koşullar açıklanmalıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ASTM F1862/F1862M-17 standardı kapsamında tıbbi yüz maskelerinin sentetik kanla penetrasyona direnci için standart test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp