Bakteriyel Endotoksin (LAL) Tayini

Bakteriyel Endotoksin (LAL) Tayini

Endotoksinlerin saptanması için mevcut en hassas ve spesifik yöntem limulus amebosit lizat (LAL) adı verilen yöntemdir. Bugün yıllık bazda, enjekte edilebilir farmasötik ürünler ve implante edilebilir tıbbi cihazlar için 70 milyondan fazla endotoksin testi gerçekleştirilmektedir.

Bakteriyel Endotoksin (LAL) Tayini

Gelişmiş laboratuvarların tüm bakteriyel endotoksin test sistemleri için LAL kullanmaktadır. Bugün için en sağlam ve en hassas test yöntemi budur. Bir yandan bu test yöntemi gelişmesini sürdürmektedir. Endotoksin test kalitesini iyileştirmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak için yeni teknolojilerin ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yatırım yapılmaktadır.

Bakteriyel bir endotoksin, bir tür pirojendir, ateşe neden olan bir ajandır ve gram-negatif bakterilerin hücre duvarında bulunur. Ciddi hastalık veya ölüm riski yüzünden, kan dolaşımı veya omurilik sıvısı ile temas eden tüm enjekte edilebilir farmasötik ürünler ve implante edilebilir tıbbi cihazlar, hasta güvenliğini sağlamak için endotoksinler açısından test edilmek zorundadır. Bu ürünler ve cihazlar, bakteriyel endotoksin testi ile endotoksinler açısından test edilir. Bakteriyel endotoksinleri saptamak için LAL (limulus amebosit lizat) kullanılmaktadır. Limulus amebosit lizat (LAL) at nalı yengeci Limulus’dan elde edilen kan hücrelerinin sulu bir özütüdür.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında bakteriyel endotoksin (LAL) tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp