Bez Maske Testi

Bez Maske Testi

Özellikle pandemi dönemlerinde, tıbbi maske sıkıntısı nedeniyle kumaş maskelerin kullanımı çarpıcı bir şekilde artmaktadır. Ancak bu maskelerin etkinliği tartışmalıdır. Kumaş maskelerin, damlacıklar ve aerosollerle bulaşma ve kontaminasyonu azaltmadaki etkinliği hala araştırılmaktadır. Bu nedenle özellikle sağlık çalışanları için bez maskeler tavsiye edilmemektedir. Kumaş maske etkinliğinin, hibrit kumaşlardan (pamuklu ve ipek kumaşlardan) ve birden fazla pamuklu katmandan yapıldığında daha yüksek olduğu gözlenmektedir.

Bez Maske Testi

Medikal tip maskeler, kumaş maskelere kıyasla daha üstün filtreleme sağlamaktadır, ancak uygunluk, rahatlık, taklitler ve maliyetle ilgili sorunlar yüzünden kumaş maskelere olan talep yükselmektedir.

Moda tasarımcıları ve tekstil uzmanlarından aerosol bilimcilerine ve bulaşıcı hastalık uzmanlarına kadar birçok kişi ve kuruluş, bir maskenin nasıl oturduğu ve nasıl hissettiği üzerinde etkisi olan tasarım çalışmaları yapmaktadır. Neticede bez maskeler de kişiden kişiye viral bulaşmanın azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bugün gelişmiş laboratuvarlarda, çeşitli kumaş maskelerin ve filtrelerin, filtrasyon verimliliğini ve nefes alabilirliğini değerlendirmek için çeşitli testler gerçekleştirilmektedir.

Kişiden kişiye belli bir maskenin ne kadar iyi çalıştığı sayısız faktör içermektedir ve her kişi ve her durum için en etkili maskeyi belirlemek kolay değildir. Yine de gerçek dünyadaki uyum ve rahatlık testlerine ve bilimsel filtrasyon verimliliği ve nefes alabilirlik testlerine dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında bez maske test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp