Cerrahi Aletler ve Malzemelerin Testleri

Cerrahi Aletler ve Malzemelerin Testleri

Cerrahi aletler ve malzemeler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile başlıca şunları kapsamaktadır: neşterler, bıçaklar, makaslar, testereler, kelepçeler, kancalar, zımbalar, spatulalar, kaşıklar, matkaplar, cerrahi iğneler, spekulumlar, büyüteçler, mikroskoplar, endoskoplar ve stetoskoplar. Sağlık ile ilgili tüm alanlar gelişmeye devam etmektedir. Bu, tıbbi alet ve malzemeleri test eden uygulamalar için de geçerlidir.

Cerrahi Aletler ve Malzemelerin Testleri

Kalite, herhangi bir ürün için önemlidir, ancak tıbbi cihazlardaki kusurların, ani ölüm kalım sonuçları olabilir. Neşter, makas ve röntgen filmi gibi genel tıbbi ekipmanlar dahil olmak üzere hemen hemen her şey bir kusur oluşma riskine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya, harici teşhis araçlarına ek olarak, gastrointestinal sistem için kateterler, diş alaşımları ve elektronik endoskoplar dahil kontrollü tıbbi ekipman, ortopedik implantlar, balon kateterler, kontakt lensler ve stent greftleri de dahildir.

Tıbbi ekipman üreten firmalar, ürünlerinin işlevselliğini, performansını ve güvenliğini sağlamak için çeşitli testler uygulamaktadır. Fiziksel testler ile bunların mukavemet özellikleri değerlendirilmektedir. Çeşitli şekillerdeki tıbbi ekipmanın mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi, her bir ekipman parçasına uygun aparatların kullanılmasını gerektirmektedir. Örneğin enjeksiyon iğneleri ve enjektörlerinin mekanik değerlendirilmesi kapsamında ilaç üreticileri, sıvıları iğnelerden ve şırıngalardan enjekte etmek için gereken kuvveti belirlemektedir. Testler, piston tarafından uygulanan kuvvetin uygun bir aralıkta kalmasını sağlar. Bu değerler, enjektörün yapıldığı malzemeden, sterilizasyon işlemlerinden ve tıbbi sıvının viskozitesinden önemli ölçüde etkilenir.

Tıbbi cihazlarda, metaller, plastikler, filmler, reçineler, tekstiller ve diğer malzemelerin kullanılmaktadır. Kullanım çevreye bağlıdır. Bazıları sterilize edilir, bazıları değildir. Bazıları tekrar tekrar kullanılabilir, bazıları ise sadece bir kez kullanılabilir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen cerrahi alet ve malzeme testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • ISO 7153-1 Cerrahi aletler - Malzemeler - Bölüm 1: Metaller
  • BS 5194 Cerrahi aletler
  • ISO 13402 Cerrahi ve dişçilik el aletleri - Otoklavlamaya, korozyona ve termal maruz kalmaya karşı direncin tayini

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, cerrahi aletler ve malzemelerin test hizmetlerini de vermektedir.

WhatsApp