Cilt İrritasyon Testi

Cilt İrritasyon Testi

OECD 439 test yönergesinde, in vitro cilt tahrişi: yeniden yapılandırılmış insan epidermisi test yöntemi tanımlanmaktadır. Düzenleyici tehlike sınıflandırması ve etiketleme bağlamında cilt tahrişi, belirli bir kimyasal maruziyetin ardından ciltte geri dönüşümlü hasar oluşması olarak açıklanmaktadır. Söz konusu cilt tahriş testi, orta derecede cilt tahrişine neden olan kimyasalları ve karışımları belirlemek için tasarlanmış, in vitro, hayvansal olmayan bir testtir.

Cilt İrritasyon Testi

Bu test yöntemi yeniden yapılandırılmış insan epidermisine dayanır. Genel tasarımında insan derisinin üst kısımlarının biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerini yakından taklit eder. Tahriş edici test maddeleri, hücre canlılığını tanımlanmış eşik seviyelerinin altına düşürme yetenekleriyle tanımlanır. Bu test yönergesine uyan üç onaylanmış test yöntemi vardır. Düzenleyici çerçeveye ve kullanımdaki sınıflandırma sistemine bağlı olarak, bu prosedür, in vivo cilt tahriş testi için bağımsız bir ikame testi olarak test maddelerinin cilt tahrişini belirlemek için veya katmanlı bir test stratejisi içinde kısmi bir değiştirme testi olarak kullanılmaktadır.

Kısaca cilt tahrişi testi, kimyasal maddelerin veya bileşiklerin akut cilt tahriş potansiyelini tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem yeniden yapılandırılmış insan epidermisi modelini kullanır ve 42 dakika boyunca bir kimyasalın topikal uygulamasını ve sonra 42 saat inkübasyonu ve ardından hücre canlılığının belirlenmesini içermektedir.

Akut cilt tahrişi, bir kimyasal madde veya bileşiğin uygulanmasının ardından meydana gelen, lokal olarak geri dönüşümlü bir tepki veya ciltte oluşan hasardır. Bu, normalde cilde geri dönüşü olmayan bir hasar olarak kabul edilen cilt korozyonunun aksinedir. Bir kimyasalın cilt tahrişine neden olma potansiyeli, kimyasalların güvenli bir şekilde paketlenmesi ve taşınması prosedürleri açısından önemli bir husustur.

Görüldüğü gibi cilt tahriş testi, bir ürünün tüketici tarafından kullanıldığında cilt tahrişine neden olma potansiyelini değerlendirmek için yapılmaktadır. Bazı kozmetik ürünler cildin dış tabakasından geçerek cilt tahrişine ve alttaki tabakalara girerek bu hücrelerde toksik etkilere neden olmaktadır. Bu da ürünle temas alanında tipik olarak kızarıklık ve kaşıntı veya ağrı ile karakterize edilen ani bir bağışıklık tepkisine neden olur.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, cilt irritasyon testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp