Dezenfeksiyon Etkinliği Testleri

Dezenfeksiyon Etkinliği Testleri

Dezenfektan testleri, sanitize edici ajanları, üreticilere ve düzenleyici kurumlara yönelik artan bir endişe alanı olan organizmalara karşı etkinlik açısından doğrulamak için kullanılır. Yeni bir dezenfektan piyasaya sürülmeden önce dezenfektan etkinliği sağlanmalıdır. Ayrıca, üreticilerin temiz odalar ve diğer kontrollü alanlar için dezenfektan rejimlerini doğrulaması gerekir.

Dezenfeksiyon Etkinliği Testleri

Test edilen malzemeler tipik olarak evsel ve endüstriyel dezenfektanları, sporisitleri, fungisitleri ve el dezenfektanlarını içerir. Dezenfektan testi, AOAC International ve USP Genel Bölüm 1072'nin Resmi Analiz Yöntemleri de dahil olmak üzere birçok farklı standarda göre yapılır. Çok çeşitli organizmalar için kinetik öldürme eğrileri oluşturmak için genel dezenfektan etkinlik testlerinin yapılması konusunda oldukça deneyimliyiz.

Geçerli Standartlar

  • AOAC International'ın Resmi Analiz Yöntemleri
  • USP Genel Bölüm 1072

Örnek Özellikler

  • DCT110: Kuponlar yaklaşık 1 x 3 inç boyutunda ve ¾ inç kalınlığından daha az olmalıdır. Destekleyici tarafından sağlanacaktır.

Çalışma Taslağı

Dezenfektan validasyon testi, kontrollü bir oda için gerçekleştirilen temizlik ve dezenfektan prosedürünün, nesneler veya yüzeyler üzerindeki mikrobiyal kontaminasyonu önlemek için yeterli olmasını sağlamaktır. USP bölümü <1072>, yaşayabilir mikroorganizmaların ve sporların azaltılması ile ilgili olarak bir dezenfektan rejimi hakkında rehberlik sağlar. Çevresel izolatlar, sponsor tarafından kendi sahalarında kullanılan dezenfektan programını doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. Doğrulama, destekleyici tarafından kullanılan ve doğrulama sırasında takip edilen temizlik ve dezenfektan programının yüzeyler ve kontrollü ortam için etkili ve uygun olduğunu doğrular. Üreticinin temizleme ve dezenfeksiyon validasyonu yapmama riski, FDA 483'e, uyarı mektubuna veya güvenli olmayan ürünün serbest bırakılmasına neden olabilir.

Dezenfektan test prosedüründe, laboratuvar testi için ölçeklendirilmiş temsili yüzeylere “kupon” denir. Test kuponları sterilizasyona izin verilmelidir.

Steril kuponlar, 10-30 uL kültür veya spor süspansiyonu ile test edilir. Süspansiyon 1 inçlik bir alana eşit olarak yayılır ve daha sonra kurutulur. Tehdit kültürü, talep üzerine dezenfeksiyon zorluğunu daha da arttırmak için% 5 kan serumu gibi organik bir toprak içerebilir.

Doğrulama testi, destekleyicinin tesislerinde kullandığı fiili dezenfeksiyon sürecini doğrulamayı amaçlamaktadır. EUROLAB birçok uygulama yönteminde oldukça bilgilidir ve sponsorun test ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Dezenfektan uygulama örnekleri, doğrudan püskürtmeyi veya dezenfektanla doymuş steril bir havluyla silinmeyi içerir. Dezenfektanın aşılanmış kuponlarla temas ettiği pozlama süresi, sponsorun yöntemlerini karşılayacak şekilde de ayarlanabilir.

Dezenfeksiyon prosedürünü takiben, muamele edilen kuponlar aseptik olarak nötralize edici ortama aktarılır ve hayatta kalan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için çıkarılır. Hayatta kalan organizmaların sayısı denenir ve sayılır, yüzde ve log azaltma değerleri hesaplanır. Bu test için seçilen organizmalar paneli, sponsorun spesifik tesislerinden çevresel izolatların kullanılması önerisiyle de değişebilir. Test için, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi temsili organizmanın seçilmesi tavsiye edilir: Gram-pozitif bakteriler, Gram-negatif bakteriler, mantarlar, küf sporları ve Gram-pozitif spor oluşturan bakteriler. En iyi endüstri uygulaması, testi çevresel izolatlar kullanarak yapmaktır.

Test dezenfektanlarının nötralizasyon validasyonu ve ekstraksiyon verimliliği testi, test edilen her organizma / dezenfektan / kupon kombinasyonu ve ayrıca pozitif ve negatif kontroller için her teste dahil edilir. Nötralizasyon testi, kullanılan test yönteminin üründe teste müdahale edebilecek herhangi bir antimikrobiyal ajanı yeterince nötralize ettiğini kanıtlamaktadır.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Dezenfeksiyon Etkinliği Testleri kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp