EN 14683 Tıbbi Yüz Maskeleri Testleri

EN 14683 Tıbbi Yüz Maskeleri Testleri

Bir Avrupa standardı olan EN 14683 standardı, tıbbi yüz maskelerine yönelik gereklilikler açıklamakta ve test yöntemleri sunmaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN 14683+AC Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve deney yöntemleri başlığı ile yayınlanmıştır.

EN 14683 Tıbbi Yüz Maskeleri Testleri

Söz konusu standart, cerrahi işlemler sırasında ve benzer gereksinimleri olan diğer tıbbi ortamlarda enfektif ajanların çalışanlardan hastalara bulaşmasını önlemeye çalışan tıbbi yüz maskelerinin yapımını, tasarımını, performans gereksinimlerini ve test yöntemlerini içermektedir.

Yeterli bir mikrobiyal bariyere sahip bir tıbbi yüz maskesi, asemptomatik bir taşıyıcının veya klinik semptomları olan bir hastanın ağzından ve burnundan enfektif ajanların emisyonunun azaltılmasında da etkili olmaktadır. Bu standart, yalnızca personelin kişisel korunmasına yönelik maskeler için geçerli değildir. Bu standarda göre cerrahi maskeler, hastane çalışanları ile hastalar arasında bulaşıcı bir ajanın geçişini sınırlamak için engel oluşturan ve ağzı, burnu ve çeneyi kapatan bir ekipmandır.

Tıbbi yüz maskelerini sınıflandırmaya yönelik olarak gelişmiş laboratuvarlarda şu testler yapılmaktadır:

  • Bakteriyel filtrasyon verimliliği (BFE)
  • Nefes alabilirlik (Delta P)
  • Sıçrama direnci (sentetik kan)
  • Mikrobiyal temizlik
  • Biyouyumluluk

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında EN 14683 tıbbi yüz maskeleri test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp