ICES 001 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Radyo Frekans Jeneratörü Laboratuvar Testi

ICES 001 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Radyo Frekans Jeneratörü Laboratuvar Testi

ICES, yayılan gürültü emisyonlarına göre uyumluluk laboratuvarı test prosedürlerini belirler. Gelişmiş, elektronik ekipman üreten firmalara elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinde yardımcı olmaktadır.

ICES 001 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Radyo Frekans Jeneratörü Laboratuvar Testi

ICES 001 parazite neden olan ekipman standardı, ISM radyo frekansı jeneratörlerinden yayılan gürültü emisyonlarına ilişkin teknik gereksinimleri açıklar.

ISM, endüstriyel, bilimsel ve tıbbi radyo frekans jeneratörleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu, radyo frekansı enerjisi üreten veya kullanan herhangi bir ISM parazitine neden olan ekipman anlamına gelmektedir. Buna telekomünikasyon, bilgi teknolojisi ve benzer standartlar kapsamındaki diğer uygulamalar dahil değildir.

Bu standartta tanımlanan enstrümantasyon ve ölçüm yöntemleri CISPR 11 standardına uygundur (AS/NZS CISPR 11 Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipman - Radyo frekansı bozulma özellikleri - Sınırlar ve ölçüm yöntemleri).

CISPR 11 standardına göre, endüstriyel ekipman test edilirken kullanılan yük, hizmette kullanılan yük veya eşdeğer bir cihaz olabilir. Serviste kullanılan yükle test yapılırken elektrotlar ve kablolar normal kullanımlarına göre atılır. Ölçümler hem maksimum çıkış gücünde hem de yarı maksimum çıkış gücünde yapılır. Normalde sıfır veya çok düşük çıkış gücünde çalışan ekipman da bu koşullarda test edilir. Bilimsel ekipman, normal çalışma koşulları altında test edilir. Laboratuvar ve ölçüm cihazları amacına uygun olarak çalıştırılır.

CISPR 11 EMC düzenleyici uyumluluk standardındaki ekipman, iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, ikinci grupta sınıflandırılmayan tüm ekipmanları içerir. Bu grup hem belirtilen ortalama limiti hem de yarı-tepe limitini karşılar. İkinci grup ekipman, 9 Hz ile 400 GHz arasında değişen radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve kullanıldığı tüm endüstriyel bilimsel ve tıbbi radyo frekansı ekipmanlarını içerir. Bu frekanslar ayrıca malzeme işleme ve analiz amaçları veya elektromanyetik enerjinin aktarımı için de kullanılır.

ICES 001 standardına göre her endüstriyel, bilimsel veya tıbbi radyo frekans cihazında, cihaza yapıştırılmış bir etiket bulunmalıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ICES 001 standardı kapsamında, endüstriyel, bilimsel ve tıbbi radyo frekans jeneratörü laboratuvar test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp