IEC 60601-1-1 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 1-1: Güvenlik İçin Genel Gereksinimler - Yardımcı Standart: Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Güvenlik Gereksinimleri

IEC 60601-1-1 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 1-1: Güvenlik İçin Genel Gereksinimler - Yardımcı Standart: Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Güvenlik Gereksinimleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 60601-1-1 standardı, tıbbi elektrik sistemlerinin güvenliği için geçerlidir. Hasta, operatör ve çevresi için koruma sağlamak amacı ile gerekli güvenlik gereksinimlerini açıklamaktadır.

IEC 60601-1-1 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 1-1: Güvenlik İçin Genel Gereksinimler - Yardımcı Standart: Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Güvenlik Gereksinimleri

Standartlar, ürün tasarımı ve geliştirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tıbbi uygulamalarda kesinlikle önemlidir. Tıbbi tasarım standartları son yıllarda tasarım metodolojisi ve doğrulaması, güvenlik ve risk değerlendirmesi, uygulama ve çok daha fazlasını kapsayacak şekilde daha ayrıntılı bir şekilde gelişmektedir. Bu çerçevede olmak üzere IEC 60601-1 tıbbi standardı ve bunun güç kaynağı tasarımı üzerindeki etkisi de önemlidir.

IEC 60601-1 standardı, tıbbi elektrikli ekipmanın temel güvenlik ve temel performans gereksinimlerini ele alan bir dizi standartta genel gereksinimleri tanımlamaktadır. Tıbbi elektrikli ekipman ve diğer elektronik ekipman arasında elektromanyetik uyumluluk (EMC) bu bakımdan önemlidir. IEC 60601 standardı, tıbbi elektrikli ekipmanın güvenliği ve etkinliği için bir dizi teknik standarttır.

IEC 60601-1-1 standardı, tıbbi elektrikli sistemlerin güvenliği için geçerlidir. Bu sistemler, en az biri tıbbi elektrikli ekipman olması gereken ve işlevsel bağlantı veya çoklu portatif priz kullanımı ile birbirine bağlanan ekipman ögelerinin bir kombinasyonudur. Hasta, operatör ve çevre için koruma sağlamak için gerekli güvenlik gereksinimlerini açıklamaktadır.

Söz konusu standart, genel olarak tıbbi elektrikli ekipman için geçerli olan temel güvenlik ve temel performansa yönelik gereksinimleri içerir. Belirli tıbbi elektrikli ekipman türleri için, bu gereksinimler ya bir teminatın ya da belirli bir standardın özel gereksinimleri ile tamamlanır. Belirli standartların mevcut olduğu durumlarda, bu standart tek başına kullanılmamalıdır.

IEC 60601 serisi standartlar, elektriğin insan vücudu üzerindeki üç ana fizyolojik etkisine odaklanmaktadır: ısıtma etkisi, manyetik etki ve kimyasal etki.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 60601-1-1 standardı kapsamında, tıbbi elektrikli sistemler için güvenlik gereksinimlerine yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp