IEC 60601-2-52 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 2-52: Tıbbi Yatakların Temel Güvenliği ve Temel Performansı İçin Özel Gereksinimler

IEC 60601-2-52 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 2-52: Tıbbi Yatakların Temel Güvenliği ve Temel Performansı İçin Özel Gereksinimler

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından geliştirilen IEC 60601-2-52 standardı, yetişkinlere yönelik tıbbi yatakların temel güvenliği ve temel performansı için geçerlidir. Bu standart kapsamındaki tıbbi yatak veya medikal sistemlerin amaçlanan fizyolojik işlevinde bulunan tehlikeler, genel standardın belirli maddeleri dışında bu standarttaki özel gereklilikler kapsamında değildir. Yani bu standart, kapsamına giren tıbbi yatak veya medikal sistemlerin amaçlanan fizyolojik fonksiyonunun doğasında bulunan tehlikeleri kapsamamaktadır.

IEC 60601-2-52 Tıbbi Elektrikli Ekipman - Bölüm 2-52: Tıbbi Yatakların Temel Güvenliği ve Temel Performansı İçin Özel Gereksinimler

Bu standardın amaçları doğrultusunda tıbbi yatak ifadesi, kullanım amacı uyku veya dinlenme olan, bir şilte destek platformu içeren ve teşhise, izlemeye, önlemeye, tedaviye, hastalığın hafifletilmesine veya bir yaralanma veya sakatlığın tedavi edilmesine yardımcı olması amaçlanan cihazı ifade etmektedir. Üretici firma tarafından belirtildiği gibi tıbbi olmayan uyumlu bir yatakla birlikte bir yatak kaldırıcı veya ayrılabilir bir yatak destek platformu da tıbbi yatak olarak kabul edilmektedir. Kullanım amacı esas olarak tıbbi gözetim altında muayene veya nakil için olan cihazlar, örneğin, sedye, muayene masaları bu standardın kapsamı dışındadır.

IEC 60601-2-52 standardı, IEC ve ISO tarafından onaylanmıştır ve evde bakım, huzurevi ve hastane yataklarını kapsamaktadır. Bu standart hasta güvenliğini sağlamak üzere tüm tıbbi yatakların temel performansını sağlamaktadır.

Kısaca IEC 60601-2-52 standardı, tüm tıbbi elektrikli ekipmanın temel güvenliği ve temel performansı için gereksinimleri tanımlayan bir dizi standardın bir parçasıdır. Bu standart, özellikle yetişkin tıbbi yatakları için tasarım güvenliğine odaklanır. Bu arada tıbbi cihazlara uygulanan başka birçok standart bulunmaktadır. Bu standartlar, risk yönetimi, etiketleme, elektromanyetik güvenlik (elektriksel parazit) ve güvenliğin diğer birçok yönü için gereksinimler içermektedir.

Bu standart, birçok güvenlik unsuruna ilişkin kriterler sağlar. Özellikle boyutlar şu kritelere dayanır: düşme riskini azaltmak, yanal stabiliteyi sağlamak ve güvenli yan korkuluk yüksekliği sağlamak. Standart tarafından belirtilen bu boyutlar, yetişkin hasta boyutlarını dikkate alır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 60601-2-52 standardı kapsamında, tıbbi yatakların temel güvenliği ve temel performansı için özel gereksinimlere yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp