ISO 10079 Tıbbi Aspirasyon Ekipmanı

ISO 10079 Tıbbi Aspirasyon Ekipmanı

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 10079 standardı, “Tıbbi aspirasyon ekipmanı” ana başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır:

ISO 10079 Tıbbi Aspirasyon Ekipmanı

 • ISO 10079-1 Bölüm 1: Elektrikle çalışan aspirasyon ekipmanı
 • ISO 10079-2 Bölüm 2: Elle çalıştırılan aspirasyon ekipmanı
 • ISO 10079-3 Bölüm 3: Vakum veya pozitif basınçlı gaz kaynağından güç alan aspirasyon ekipmanı
 • ISO 10079-4 Bölüm 4: Genel gereksinimler

ISO 10079-1 standardında, elektrikle çalışan tıbbi ve cerrahi aspirasyon ekipmanı için güvenlik ve performans gereksinimleri açıklanmaktadır. Bu standart, hastaneler gibi sağlık tesislerinde, hastaların evde bakımında ve sahada ve ulaşımda kullanılan ekipmanlar için geçerlidir. Bu standardın kapsamına şunlar girmemektedir:

 • Merkezi güç kaynağı (vakum / basınçlı hava üretimi ile), araç ve binaların boru sistemleri ve duvar bağlantıları
 • Aspirasyon kateterleri, drenler, küretler, Yankauer emiciler ve aspirasyon uçları gibi uç parçalar
 • Şırıngalar
 • Diş aspirasyon ekipmanı
 • Anestezik gaz temizleme sistemleri
 • Laboratuvar vakumu
 • Ototransfüzyon sistemleri
 • Neonatal mukus çıkarıcılar dahil mukus çıkarıcılar
 • Toplama kabının vakum pompasının akış aşağısında olduğu emme ekipmanı
 • Ventouse (doğum) ekipmanı
 • Sadece endoskopik kullanım için işaretlenmiş aspirasyon ekipmanı
 • Duman tahliye sistemleri

ISO 10079-2 standardında, orofaringeal aspirasyon amaçlı tıbbi, manuel olarak çalıştırılan aspirasyon ekipmanı için güvenlik ve performans gereksinimleri açıklanmaktadır. Bu standart, ayakla veya elle veya her ikisi ile çalıştırılan ekipmanları kapsar. Standart ekinde, tipik sistemler için bir şema verilmekte ve bu standardın üç bölümü gösterilmektedir (Ek C). Bu standart, sahada veya nakliyede kullanıma yönelik emme ekipmanı için ek gereksinimlere sahiptir.

ISO 10079-3 standardında, venturi emişini oluşturan bir vakum veya pozitif basınçlı gaz kaynağından güç alan tıbbi aspirasyon ekipmanı için güvenlik ve performans gereksinimleri açıklanmaktadır. Bu standart, tıbbi gaz boru hattı sistemlerine veya tüplerine ve venturi eklerine bağlı ekipman için geçerlidir. Ekipman bağımsız veya entegre bir sistemin parçası olabilir.

ISO 10079-4 standardında, ISO 10079 serisinin tüm parçaları için ortak olan tıbbi aspirasyon ekipmanı için genel gereksinimler açıklanmaktadır. Bu standardın kapsamı dışında kalan ekipman, birinci bölümde açıklandığı şekildedir.

Esasen tıbbi aspirasyon ekipmanı, solunum yolunu açık tutmak, hastalığın tanısı için numune almak, olabilecek enfeksiyonları önlemek, akciğer aspirasyonunu engellemek amacı ile kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ISO 10079 standardı kapsamında, tıbbi aspirasyon ekipmanı için test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp