ISO 15001 Anestezik ve Solunum Ekipmanı - Oksijen İle Uyumluluk

ISO 15001 Anestezik ve Solunum Ekipmanı - Oksijen İle Uyumluluk

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 15001 standardında, normal durumda veya 50 kPa’dan daha yüksek gaz basınçlarında tek arıza durumunda oksijenle temas edebilen anestezik ve solunum uygulamalarına yönelik malzemelerin, bileşenlerin ve cihazların oksijen uyumluluğu için gereksinimler açıklanmaktadır. Ayrıca bu standart, oksijen uyumluluğuna ilişkin mevcut verilere dayalı olarak malzeme ve bileşenlerin seçimi ve yanma veya ayrışma ürünlerinin toksisitesinin ele alınması da dahil olmak üzere bir risk analizinin yürütülmesi için genel uygulamalar içermektedir.

ISO 15001 Anestezik ve Solunum Ekipmanı - Oksijen İle Uyumluluk

Söz konusu standart tarafından ele alınan uyumluluk yönleri arasında tasarım, üretim, bakım ve imha aşamalarında temizlik, tutuşmaya karşı direnç ve yanma veya bozunma ürünlerinin toksisitesi yer almaktadır.

ISO 15001 standardı, ISO/TC 121 standardı kapsamındaki anestezik ve solunum ekipmanı için geçerlidir. Örneğin, tıbbi gaz boru hattı sistemleri, basınç düzenleyiciler, terminal üniteleri, tıbbi tedarik üniteleri, esnek bağlantılar, akış ölçüm cihazları, anestezi iş istasyonları ve akciğer ventilatörleri bu standardın kapsamına girmektedir.

Saf veya diğer tıbbi gazlarla karıştırılmış oksijen, tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak klinik çalışanları ve hastalar, oksijenle kullanılan cihazların yakınında olduğu için, oksijenle zenginleştirilmiş bir atmosferde bir yangın meydana gelirse ciddi yaralanma riski taşımaktadır. Bu yangın genelde, sıkıştırma ile üretilen ısı yüzünden çıkmaktadır ve hidrokarbon ve partikül kirleticilerin varlığı tutuşmayı kolaylaştırmaktadır. Bazı yanma ürünleri, örneğin plastikler, elastomerler ve yağlayıcılar gibi bazı metal olmayan ürünler, zehirlidir. Bu yüzden, bir sorun yaşandığı zaman bu ekipmandan uzakta olan ve tıbbi gaz boru hattı sisteminden oksijen alan hastalar zarar görmektedir. Bu risklerin azaltılması veya önlenmesi, uygun malzeme seçimine, temizleme yöntemlerine ve ekipmanın kullanım koşullarında oksijenle uyumlu olacak şekilde doğru tasarım ve üretimine bağlıdır.

Bu uluslararası standart, oksijen ve oksijenle zenginleştirilmiş ortamlarda kullanılan malzemelerin seçimi ve bunlardan yapılan bileşenlerin temizliği için öneriler içermektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ISO 15001 standardı kapsamında anestezik ve solunum ekipmanı, oksijen ile uyumluluk test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp