Medikal Ürünlerde EMI-EMC Testleri

Medikal Ürünlerde EMI-EMC Testleri

Gelişmiş laboratuvarlarda, tıbbi cihazların ve elektrikli ekipmanın yeterli elektromanyetik güvenliğini, performansını ve etkinliğini sağlamak için uluslararası IEC 60601-1-2 standardına uygun testler gerçekleştirilmektedir.

Medikal Ürünlerde EMI-EMC Testleri

Elektromanyetik parazit (EMI, electromagnetic interference), radyo frekansı paraziti olarak da adlandırılır ve bir elektrik devresini elektromanyetik indüksiyon, elektrostatik kuplaj veya iletim yoluyla etkileyen harici bir kaynak tarafından üretilen parazittir.

Birçok tıbbi cihaz üreten firma, mevcut ürünlerine kablosuz özellikler eklemektedir. Bu durumda kablosuz tıbbi cihazlar için gerekli yasal onayların alınması gerekmektedir. Bir tıbbi cihaza kablosuz işlevsellik eklendiği zaman, kablosuz birlikte varoluş değerlendirmeleri, temel güvenliği ve temel performansı sağlamanın zorunlu bir parçası haline gelmektedir ve bu yönlerin gelişmiş laboratuvarlarda test edilmesi gerekir.

Tıbbi cihazlarda herhangi bir arıza ölüme kadar olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu cihazlara kablosuz bir işlevsellik eklendiğinde, test ve kontroller daha karmaşık hale gelir ve bir takım yasal düzenlemelere ve standartlara uyulması gerekir. Bu bakımdan tıbbi cihazların EMC testi (elektromanyetik uyumluluk, electromagnetic compatibility), herhangi bir test programının kritik bir parçasıdır.

Bu testlerde esas alınan standart şudur: TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik uyumluluk - Özellikler ve deneyler.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında medikal ürünlerde EMI-EMC test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp