Mikrobiyal Tanım Testi

Mikrobiyal Tanım Testi

EUROLAB artık genel büyüme ortamında gönderilen saf kültürler için rekabetçi geri dönüş süresi sunuyor. USP <1113> 'de tanımlandığı gibi, saf bir kültür genellikle “ilgili koloninin çeyrek desende ardışık olarak çizilmesi” ile gerçekleştirilir. Bu test organizmanın büyümesi ve izole edilmesi için gereken süreyi atlar ve sponsorun genetik tanımlama için 1, 3 veya 5 günlük geri dönüş süresi seçmesine izin verir, fiyat ve teslimat süresinde esneklik sunar.

Mikrobiyal Tanım Testi

Geçerli Standartlar

  • USP 71
  • ISO 11737
  • USP 1113
  • USP 61/62

Örnek Özellikler

  • IDG105: İzolat başına
  • IDG215: bir agar plakası üzerinde saf izole edilmiş kültür olarak sunulacak örnek

Organizma Tanımlama testleri biyolojik yük, çevresel izleme, doku testi, mikrobiyal limitler ve sterilite veya BI pozitifleri izlenerek yapılır.

Mevcut test sistemleri:

  • MicroSeq® kütüphanesi ve Uygulamalı Biyosistemler / Hitachi 3500xL Genetik Analizör
  • Gram boyama

Gram boyama:  İzole edilmiş koloniler koloni morfolojisi, Gram reaksiyonu ve hücre morfolojisi açısından incelenir.

Genetik tanımlama:  Geleneksel biyokimyasal reaksiyonlar yerine DNA kullanır. DNA'nın bir mikroorganizmadan (bakteriler için 16S ribozomal DNA ve mantarlar için D2 bölgesi ribozomal DNA) toplanmasını, hedef bölgenin birçok kopyasının oluşturulmasını, daha sonra bilinmeyen sekansın MicroSeq kütüphanesiyle karşılaştırılmasını ve karşılaştırılmasını içerir. MicroSeq kütüphanesinde bir eşleşme bulunamazsa, genel bir veritabanı aranabilir.

Bir Gram boyası tipik olarak tüm genetik tanımlamalar ile birlikte gerçekleştirilir. Bu saf bir kültür sağlamak ve bilinmeyen organizmaların bakteri veya maya olup olmadığını belirlemek için yapılır. Aynı zamanda tanımlamayı daha eksiksiz hale getiren fenotipik bir bileşen sağlar.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Mikrobiyal Tanım Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp