OECD TG 406 Cilt Hassasiyeti Kobay Maksimizasyon Testi ve Buehler Testi

OECD TG 406 Cilt Hassasiyeti Kobay Maksimizasyon Testi ve Buehler Testi

OECD Kimyasalların test edilmesi yönergeleri, hayvan refahı endişeleriyle ilgili olası iyileştirmelere özel önem vermektedir. OECD TG 406 test yönergesi ilk olarak 1981 yılında kabul edilmiş ve arkasından bu amaçla güncellemeler yapılmıştır.

OECD TG 406 Cilt Hassasiyeti Kobay Maksimizasyon Testi ve Buehler Testi

Hem Buehler hem de Gine domuzu maksimizasyon testleri, hayvanları kullanır. Hayvan refahı nedenleriyle, bu testler, diğer cilt hassaslaştırma test yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda, sadece son çare olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu Buehler ve Gine domuzu maksimizasyon testleri, doz seviyesi seçimine bağlı olarak cilt hassaslaştırma potansiyeli ve kantitatif etki hakkında sınırlı bilgi sağlamaktadır. Kantitatif potansiyel hakkında bilgi gerekiyorsa, duyarlılık potansiyeli hakkında gerekli bilgileri sağlamak için diğer test yöntemleri veya uygun hayvansal olmayan yöntemleri kullanılmalıdır.

Kısaca OECD TG 406, intradermik enjeksiyon veya epidermik uygulama yoluyla test maddesine maruziyetten kaynaklanan sağlık tehlikesi hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu test kılavuzunda, diğer yöntemlere göre tercih edilen yöntemler şunlardır: Magnusson ve Kligman’ın adjuvan ve adjuvan olmayan Buehler testi kullanan Gine domuzu maksimizasyon testi.

Bu test yönergesi öncelikle kobay ile kullanım için tasarlanmıştır, ancak son zamanlarda duyarlılaştırma potansiyelini değerlendirmek için fare modelleri geliştirilmiştir. Gine domuzu maksimizasyon testi için tedavi grubunda en az 10 ve kontrol grubunda 5 hayvan kullanılır. Buehler testi için tedavi grubunda en az 20, kontrol grubunda en az 10 hayvan kullanılır. Test hayvanları başlangıçta test maddesine maruz bırakılır. Bir bağışıklık tepkisinin gelişebileceği indüksiyon dönemi olan bir dinlenme periyodunun ardından (10-14 gün), hayvanlar bir tehdit dozuna maruz bırakılır. Gine domuzu maksimizasyon testi yaklaşık 23-25 gün, Buehler testi ise yaklaşık 30-32 gün sürer. Her indüksiyon maruziyeti için kullanılan test maddesinin konsantrasyonu sistemik olarak iyi tolere edilmeli, hafif ila orta derecede cilt tahrişine neden olacak en yüksek seviyede olmalı ve zorlama maruziyeti için tahriş edici olmayan en yüksek doz kullanılmalıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, OECD TG 406 test yönergesi kapsamında, cilt hassasiyeti kobay maksimizasyon testi ve Buehler testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp