Standart Plaka Sayımı Testi

Standart Plaka Sayımı Testi

Standart Plaka Sayımı testi hem toplam aerobik bakteriyel hem de toplam küf ve mayaları değerlendirir. Plaka sayıları, membran filtrasyonu, dökme plakaları veya yayılma plakası yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Bu test tüm steril olmayan ürünler için uygundur ve heterotrofik bakterilerin yoğunluğunu veya numunenin mikrobik içeriğini belirlemek için standartlaştırılmış bir yol sağlar.

Standart Plaka Sayımı Testi

Geçerli Standartlar

  • USP 1227
  • USP 61

Örnek Özellikler

  • SPC110: 10 mL
  • SPC120: 20 mL
  • SPC130: 10 mL

Standart agar plakaları için ham plaka sayımı sonuçları 25 ila 250 koloni oluşturan birim (CFU) içinde olmalı veya bir tahmin olarak bildirilmelidir. Aspergillus niger ve diğer filamentli koloniler için önerilen sayım aralığı plaka başına 8 ila 80 CFU arasındadır. Plakalarda koloni bulunmazsa, sonuç örnek dilüsyonundan daha az olarak bildirilmelidir.

Tüm test monitörleri, prosedürde açıklanan uyarı ve eylem seviyeleri tarafından tanımlanan çevre ve test kontrolünü gösterir. Negatif test monitör plakalarında bulunan koloniler, test sisteminde kirlenme olup olmadığını görmek için test plakalarıyla karşılaştırılır. Tüm gözlemler verilerle (örn. Temsili koloniler) not edilir. Pozitif test monitörleri, uygun olduğunda, büyümeyi gösterir.

Prosedür :  Numunenin bir örneği veya uygun seyreltme (ler), mantarlar için soya fasulyesi kazein sindirim agarında üç kez kaplanır. Numuneler, steril, bükülmüş bir cam çubuk ile eşit olarak yayılır. Plakalar oda sıcaklığında kurumaya bırakıldıktan sonra ters çevrilir ve inkübe edilir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Standart Plaka Sayımı Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp