Tıbbi EMC ve Performans Testleri

Tıbbi EMC ve Performans Testleri

Tıbbi EMC ve performans testi ile, tıbbi cihazlarınızın emisyonlara ve bağışıklık gereksinimlerine göre temel ve gerekli performansı sağlamak için elektromanyetik uyumluluğunu sağlayabilmeniz mümkün olur.

Tıbbi EMC ve Performans Testleri

Tıbbi EMC standardı IEC 60601-1-2 uyarınca, tıbbi cihazların kullanım amaçlarına göre performans göstermeleri ve güvende olmaları beklenmektedir (temel performans ve güvenlik). IEC 60601-1-2, tıbbi ekipman için emisyonlar ve elektromanyetik bozulmalara karşı bağışıklık açısından temel ve temel performansı tanımlar.

IEC 60601-1-2, tıbbi-elektrikli ekipmanların ve tıbbi-elektrikli sistemlerin, elektromanyetik rahatsızlıkların yanı sıra tıbbi-elektrikli ekipman ve tıbbi-elektrikli Sistemlerin yaydığı elektromanyetik bozuklukların varlığında temel güvenliği ve temel performansı için geçerlidir.

IEC 60601-1-2 4. Baskı, risk yönetimi, risk analizi ve bağışıklık gereksinimlerindeki değişiklikler gibi önemli teknik revizyonları tanıttı. Bu önemli değişiklikler, IEC 60601-1-11 ile uyumlu konumlara göre sınıflandırılan amaçlanan kullanım ortamlarına göre bağışıklık testi seviyelerinin belirlenmesini içerir: profesyonel sağlık tesisi ortamı, evde sağlık ortamı ve özel ortamlar.

EUROLAB, tıbbi ekipman için OSHA tarafından onaylanan ilk NRTL'dir. OSHA yönetmelikleri hastaneler, klinikler, terapi merkezleri ve benzeri tesisleri içeren tüm işyerlerini kapsar. EUROLAB sertifikalı tıbbi ürünler ABD ve Kanada'da evrensel olarak kabul edilir.

Tıbbi EMC Test ve Sertifikasyon yeteneklerimiz

EUROLAB tarafından yapılan tıbbi EMC testi çoğu cihaz için tipik olarak EN / IEC 60601-1-2'ye göre yapılır. Belirli cihazlar için uygun EN / IEC 60601-2-XX'de yayınlanan 60601-1-2 gerekliliklerine ilaveler ve / veya sapmalar da uygulanabilir.

  • ANSI ISO 14708-3 - Cerrahi implantlar - Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar - Bölüm 3: İmplante edilebilir nörostimülatörler

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Tıbbi EMC ve Performans Testleri kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp