Viral Penetrasyon Testi

Viral Penetrasyon Testi

Viral Penetrasyon testi, önlükler, örtüler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanların viral penetrasyon direnci özelliklerini değerlendiren bir başarılı / başarısız testidir. Bu test, önlükler ve perdeler için koruma seviyesini belirlemek için AAMI PB70 kılavuzunda gereklidir. Test ayrıca, FDA'ya 510 (k) gönderimin yanı sıra ulusal yangın koruma kurumu yönetmeliğine göre koruyucu ekipman için de gereklidir. Ayrıca, bu test tekstil üreticileri tarafından ürünlerini tıbbi cihaz üreticilerine hammadde olarak satışa çıkarmak için kullanılmıştır.

Viral Penetrasyon Testi

Viral Penetrasyon testi FDA tarafından resmi olarak tanınır ve ASTM F1671 ve AAMI PB70'e uygun olarak gerçekleştirilir. EUROLAB personeli bu test yöntemi konusunda uzmandır ve viral penetrasyon testlerinde tüm laboratuvarlardan daha fazla deneyime sahiptir. Tüm PB70 testleri için eksiksiz hizmet sunarız.

Geçerli Standartlar

  • AAMI PB70
  • ASTM F1671
  • ASTM F2407
  • ISO 16604
  • NFPA 1951
  • NFPA 1971
  • NFPA 1999

Örnek Özellikler

  • VPT110: Fiyat numune başına. FDA Gönderimi için önerilen 32 örnek (ASTM F1671 en az 3 örnek gerektirir); her örnek minimum 3 x 3 inç (75 mm x 75 mm) olmalıdır. Kurulum için 4 ekstra örnek ekleyin.
  • VPT120: FDA Gönderimi için önerilen 32 örnek; her örnek minimum 3 x 3 inç (75 mm x 75 mm) olmalıdır. Kurulum için 4 ekstra örnek ekleyin.

Bu Viral Penetrasyon test prosedüründe örnekler, test materyalini yaklaşık 75 mm x 75 mm renk örnekleri halinde rastgele keserek hazırlanır. Koşullandırıldıktan sonra, bireysel test örnekleri penetrasyon test hücresine yüklenir. Test hücresi haznesi, o zaman en az 1.0 x 10 bir konsantrasyonda muhafaza PhiX174 bakteriyofaj süspansiyon yaklaşık 60 ml'si ile doldurulur 8  plak oluşturan birim / ml, ve atmosfer basıncında 5 dakika için beklemeye bırakılmıştır.

İlk 5 dakikadan sonra, test hücresine harici bir hava kaynağı bağlanır ve numuneye 1 dakika boyunca 2 inç kare başına ölçer (psig) basıncı uygulanır. 1 dakikalık uygulanan basınçtan sonra basınç serbest bırakılır ve numune daha sonra atmosfer basıncında 54 dakika daha oturur.

Test boyunca, numunenin yüzeyi penetrasyon için gözlenir. Viral penetrasyonun meydana gelip gelmediğini daha fazla değerlendirmek için, testin sonunda test örneğinin yüzeyi steril bir test sıvısı ile durulanır ve toplanır. Bu tahlil sıvısı standart plak tahlil teknikleri kullanılarak kaplanır. Test plakaları inkübe edilir ve test plakalarının hiçbirinde plak göstermeyen örnekler testi geçerken, plak oluşturan birimler sergileyen plakalar başarısız olur.

Kan ve vücut sıvıları için yüzey gerilimi aralığı yaklaşık 42-60 din / cm'dir. Islatma özelliklerini simüle etmek için, phiX174 bakteriyofaj süspansiyonu bu aralığın alt ucuna (42 ± 2 din / cm) ayarlanır.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Viral Penetrasyon Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp