Yanıcılık Testi

Yanıcılık Testi

Yanıcılık testi prosedürü, yüz maskeleri, cerrahi önlükler ve perdeler dahil olmak üzere tıbbi tekstillerin yanıcılığını değerlendirir. Test yöntemi 16 CFR Bölüm 1610'a uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu test, tüm yüz maskelerinin Sınıf 1 yanıcılık gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için ASTM F2100 (Tıbbi Yüz Maskelerinde Kullanılan Malzemelerin Performansı için Standart Şartname) tarafından gereklidir. FDA'ya 510 (k) başvuru için de test gereklidir. Yanıcılık testine ek olarak, EUROLAB tüm ASTM F2100 testlerini yapabilir.

Yanıcılık Testi

Geçerli Standartlar

  • 16 CFR Bölüm 1610
  • ASTM F2100

Örnek Özellikler

  • FTS101: Minimum 14 kopya örneği

Yanıcılık testi, verilen malzeme için alev yayılma zamanını belirler. Tüm doğal veya rejenere selüloz kumaşların yanı sıra diğer doğal veya sentetik liflerden yapılmış bazı bitmiş ve bitmemiş kumaş türleri yanıcıdır. Bazı yanıcı kumaşlar, bu kumaşların yanma hızı ve yoğunluğu ve tutuşma kolaylığı nedeniyle kullanıcı için potansiyel olarak tehlikelidir.

Önerilen kopyalar:  Standart 16 CFR 1610, alev yayılımı olup olmadığına bağlı olarak 5-10 örnek test edilmesini gerektirir; Ön test için 4 ek numune gereklidir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Yanıcılık Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp