DIN 18035 Spor Alanları

DIN 18035 Spor Alanları

Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN) tarafından yayınlanan DIN 18035 standardı, “Spor alanları” ana başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır:

DIN 18035 Spor Alanları

  • DIN 18035-1 Bölüm 1: Açık hava oyun ve atletizm alanları - Planlama ve boyutlar
  • DIN 18035-2 Bölüm 2: Sulama
  • DIN 18035-3 Bölüm 3: Drenaj
  • DIN 18035-4 Bölüm 4: Spor çim alanları
  • DIN 18035-5 Bölüm 5: Sıkışmış alanlar
  • DIN 18035-6 Bölüm 6: Sentetik yüzeyler
  • DIN 18035-7 Bölüm 7: Sentetik çim alanlar

DIN 18035-1 standardı, spor amacıyla inşa edilen ve standart içinde listelenen spor türlerinin uygulanabileceği ve ayrıca çok amaçlı kullanıma yönelik açık hava tesisleri için geçerlidir. Bu standartta, açık hava oyun ve atletizm alanlarının planlama ilkeleri ve boyutları tanımlanmaktadır.

DIN 18035-2 standardı, DIN 18035-4 standardına göre çimlerin sulanması, DIN 18035-5 standardına göre teraslama ve DIN 18035-7 standardına göre suni çim sistemlerinin yanı sıra yağmurlama sistemleri kullanan golf sahaları için geçerlidir. Yağmurlamanın amacı spor alanlarının oynanabilirliğini korumaktır. Su miktarı ölçülürken, spor alanının türü, doğal yağış, güneş, gölge, rüzgar ve kullanım gibi farklı etkiler de bölgesel olarak dikkate alınır. Özellikle köklenmeyi önlemek için daha uzun aralıklarla daha yüksek miktarlarda su ile sulama yapılır.

DIN 18035-3 standardında, üstteki katmanların yüklerini taşıyan ve özellikle bu katmanların düzgünlüğünü sağlaması amaçlanan alt toprak özellikleri tanımlanmaktadır. Drenaj tasarımı, tasarım yağmuru dikkate alınarak DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-2 ve DIN 1986-100 standartlarına göre yapılır. Oluşan ve boşaltılacak yüzey suyunun hidrolik tasarımının temeli, bir tasarım yağmurudur. Test şaftları, 110 m’den fazla olmayan aralıklarla ve kapalı boru hatları olması durumunda, ayrıca eğim ve yöndeki her değişiklikte drenaj kollektörleri boyunca yerleştirilir.

DIN 18035-4 standardı, çim örtülü açık hava spor alanları için geçerlidir. Golf ve binicilik spor tesisleri veya çim tenis kortları için geçerli değildir. Özel koşullar altında, örneğin özel kullanımlı alanlar, yerden ısıtmalı, takviye sistemli alanlar, tamamen veya kısmen, kalıcı veya geçici olarak kaplanmış alanlarda, bu standardın özelliklerinin uygulanıp uygulanamayacağına münferit durumlara göre karar verilir. Atmosferik ve biyolojik etkiler ile kullanım ve bakım nedeniyle çimler değişir. Bu standardın gereklilikleri, uygunluk ve kontrol testleri ile çimin kabul zamanı için geçerlidir. Tablo 1 alt toprak ve alt zemin için, Tablo 2 drenaj tabakası için geçerlidir. Açık gözenekli yapı malzemeleri su depolama kapasitesini arttırır. Drenaj tabakası, bitkilere zarar veren bileşenler içermemeli veya geliştirebilmeli ve yeraltı suyuna zarar vermemelidir.

DIN 18035-5 standardı, büyük sahalar, küçük sahalar, atletizm tesisleri ve tenis kortları için teraslama için geçerlidir. Zemin yüzeyinin ayrı katmanları için gereksinimler, amaçlanan sportif kullanımlara ve yapıya bağlıdır. Tablo 1 alt zemin ve alt zemin için geçerlidir. Alt zemin tablodaki gereklilikleri karşılamıyorsa, hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirlemek için zemin-mekanik incelemeler yapılmalıdır.

DIN 18035-6 standardı, açık hava spor tesislerindeki plastik yüzeyler için geçerlidir ve DIN EN 14877 standardında açıklanan ilave gereksinimleri içerir. Sentetik yüzey, çeşitli sporlarda, esas olarak atletizm, top oyunları, genel egzersizde, kullanıma ve spor motor becerilerinin temellerinin eğitimine olanak sağlamalıdır. Tablo 1 alt zemin için, Tablo 2 bağlayıcısız alt taban katmanının üretimi ve kurulu alt katman için, Tablo 3 yapı malzemesi karışımı için geçerlidir.

DIN 18035-7 standardı, DIN EN 15330-1 standardı ile çelişmeyen dolgulu veya dolgusuz hav katmanlarına sahip dış mekan suni çim sistemleri için ek özellikler sağlar. Sentetik çim yüzeyinin altındaki ayrı katmanlar için gereksinimleri açıklar. DIN EN 15330-1 standardında belirtilen genel sistem gereksinimleri karşılanmaktadır (sürdürülebilirlik, kullanımda güvenlik). Tablo 2 alt zemin için, Tablo 3 bağlayıcı olmadan taban tabakasının alt tabakasını üretmek için, Tablo 4 yerleşik alt katman için yapı malzemesi karışımı için geçerlidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, DIN 18035 standardı kapsamında spor alanları test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp