IEC 60255-21-2 Elektrik Röleleri - Bölüm 21: Ölçüm Röleleri ve Koruma Ekipmanları Üzerinde Titreşim, Şok, Darbe ve Sismik Testler - Bölüm İki: Şok ve Darbe Testleri

IEC 60255-21-2 Elektrik Röleleri - Bölüm 21: Ölçüm Röleleri ve Koruma Ekipmanları Üzerinde Titreşim, Şok, Darbe ve Sismik Testler - Bölüm İki: Şok ve Darbe Testleri

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 60255-21-2 standardı, koruma ekipmanı için geçerli olan titreşim, şok, çarpma ve sismik gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standartta iki tür test yer almaktadır:

IEC 60255-21-2 Elektrik Röleleri - Bölüm 21: Ölçüm Röleleri ve Koruma Ekipmanları Üzerinde Titreşim, Şok, Darbe ve Sismik Testler - Bölüm İki: Şok ve Darbe Testleri

  • Şok testi (enerji verilmiş ve verilmemiş numune üzerinde)
  • Çarpma testi (enerji verilmemiş numune üzerinde)

Bu gereksinimler, yalnızca yeni durumdaki ölçüm röleleri ve koruma ekipmanı için geçerlidir.

Söz konusu standart esas olarak IEC 68-2-27 ve 68-2-29 standartlarına dayanmaktadır.

Genelde IEC 60255 standardı, titreşimler, şoklar, sarsıntılar ve depreme dayanıklılık ile ilgili test spesifikasyonları içermektedir ve bunlar ölçüm rölelerine ve koruma cihazlarına (kontaklı veya kontaksız) uygulanmaktadır.

Genel olarak IEC 60255 standartlar serisi, gereksinimlerin ve testlerin tekdüzeliğini elde etmek için kontrol, izleme ve proses arayüz ekipmanı gibi güç sistemi koruması için şemalar oluşturmak üzere herhangi bir cihaz kombinasyonu dahil olmak üzere ölçüm röleleri ve koruma ekipmanı için geçerli ortak kurallar ve gereksinimler içermektedir.

Özellikle titreşim izolatörleri kullanan hareketli parçalar, çeşitli sarsıntılar sırasında riskli hale gelmektedir. Bu bakımdan bu ekipman için mutlaka sismik sınırlama yapılmak gerekir. Sismik sınırlama yapılması gereken başlıca ekipman arasında transformatörler, jeneratörler, UPS’ler (kesintisiz güç kaynakları), akü rafları ve dik pano ve kabinler bulunmaktadır.

Günümüzde en son teknoloji ile donatılan binalarda çok sayıda mekanik ve elektrik ekipman, insanlara konfor sağlamaktadır. Ancak bu mekanik ve elektrik ekipmanların motorları ve dönen parçalarında, farklı çalışma devirlerinde ve farklı oranlarda titreşimler meydana gelmektedir. Bu durum cihazların ömürlerini olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu nedenle özellikle ölçüm röleleri ve koruma ekipmanlarının, titreşim, şok, darbe ve sismik hareketlerden korunması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 60255-21-2 standardı kapsamında ölçüm röleleri ve koruma ekipmanları üzerinde titreşim, şok, darbe ve sismik testler arasında şok ve darbe test hizmetleri de vermektedir.