Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Yaşam için gerekli olan temiz su, gezegendeki en önemli doğal kaynaklardan biridir. Kullanılan su olan atık su, özellikle dünyanın birçok yerinde yaşanan kuraklıklar ve su kıtlıkları ile birlikte değerli bir kaynak haline gelmiştir.

Atık Su Analizleri

Ancak atık su birçok zararlı madde içerir ve arıtılmadan çevreye geri verilmesi doğru değildir. Bu nedenle, atık su arıtmanın önemi iki yönlüdür: su kaynağını önceki haline getirmek ve yerküreyi toksinlerden korumak.

Dünyanın birçok yerinde yeterince su bulunmamaktadır. Bu bakımdan arıtılmış suyun yeniden kullanılabilmesi veya su döngüsüne geri döndürülmesi, kısaca hiçbir şekilde israf edilmemesi için iyi su arıtma süreçleri uygulanmalıdır.

Atık su, hem konut hem de ticari kullanımdan kaynaklanan kirleticiler içermektedir. Atık suyun arıtılmadan çevreye verilmesi durumunda, atık sudaki kimyasal bileşikler ve patojenler, su içinde veya yakınında yaşayan hayvanların, bitkilerin ve kuşların sağlığına zarar verir. Ayrıca ekinleri ve içme suyunu kirleterek insan sağlığını tehdit edebilir. Atık su arıtma, birçok farklı ekosistemin sağlığını korumak için esastır.

Uygun şekilde arıtılmış atık su, birçok amaç için bir su kaynağıdır. İyi atık su arıtımı, israf edilmek yerine maksimum su miktarının yeniden kullanılmasına imkanı tanır. Bu noktada atık su arıtmanın ve uygulanacak testlerin önemi kendini göstermektedir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında atık su analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp