Atık Testleri

Atık Testleri

İnsan nüfusu arttıkça ve toplum tüketime dayalı bir şekle büründükçe, ortaya çıkan her türlü sektördeki atık miktarlarıda son derece hızlı bir şekilde artmaktadır.

Atık Testleri

Genel olarak atık testleri şu amaçlarla yapılmaktadır:

  • Atıklardan radyoaktif ve kimyasal bileşenlerin salım sistemlerini aydınlatmak
  • Atık üretimini kontrol altında tutmak
  • Atık üretiminin kabul edilebilir bir atık seviyesi ile sonuçlandığından emin olmak
  • Atık bertaraf sistemlerindeki atık performansını modellemek için gereken bilgileri temin etmek

Atıkların parçalanma davranışlarını ve bileşenlerin salınımını daha iyi anlamak için atık testlerin uygulanması gerekmektedir.

Atık kaynakları genel olarak dört çeşittir: endüstriyel, ticari, evsel ve tarımsal atıklar. Endüstriyel atıklar, üretim tesislerinde çeşitli sektörlerde oluşan atıklardır. Ticari atıklar, mağazalarda, ofislerde ve okullarda üretilmektedir. Evsel atıklar, evlerde olağan günlük kullanımın bir sonucu olarak üretilen atıklardır.

Tarımsal atıklar ise, bir ürün veya hayvan yetiştirme ile ilgili faaliyetlerden üretilen atıklardır. Kısaca atıklar insan faaliyetlerinin kaçınılmaz bir yan ürünüdür. Ekonomik gelişmeler ve yükselen yaşam standartları, üretilen atıkların miktarında ve karmaşıklığında artışlara neden olmaktadır. Endüstriyel çeşitlendirme ve genişletilmiş sağlık bakım hizmetlerinin sağlanması, endüstriyel tehlikeli atık ve biyomedikal atıkların da artmasına neden olmuştur.

Artan atık hacminin üretimi, arıtılması, bertarafı ve yönetimi açısından atıkların test ve analizleri de önemli olmaya başlamıştır. Atıkların içeriklerinin belirlenmesi ve bertarafı için doğru yönteme karar verilmesi bu test sonuçlarına bağlıdır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında atık test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp