Biyosidal Testler

Biyosidal Testler

Biyosidal ürünler, zararlı veya istenmeyen organizmaları yok etmesi, caydırması, zararsız hale getirmesi, faaliyetlerini engellemesi veya başka bir şekilde üzerinde kontrol etkisi yaratması amaçlanan etkin maddeli ürünlerdir.

Biyosidal Testler

Biyosidal bir üründeki aktif madde, doğal bir yağ, bir kimyasal madde, bir mikroorganizma, virüs veya mantar olabilir. Bir ürünün etkisi tamamen fiziksel ise, o zaman biyosidal bir ürün olarak kabul edilmemektedir.

En yaygın biyosidal ürünler arasında, ahşap koruyucuları, çürüme önleyici boyalar, dezenfektanlar, sulu ürünler için koruyucular, mantar veya antimikrobiyal ürünler, böcek öldürücüler ve hayvan kovucular bulunmaktadır.

Biyositler birçok ürüne ilave edilmektedir. Genelde bunlar ürünlerin kalitesini korumak için kullanılmaktadır. Örneğin, su bazlı bir boyadaki koruyucu madde gibi. Yani bu ürünün kendisi değil, ürüne ilave edilen koruyucu bir biyosidal üründür. Ancak ürünün kendisini bir biyosidal ürün haline getirmek için bir ürüne biyosidal bir madde de eklenebilir. Örneğin, mantar öldürücü bir boyanın kendisi biyosidal üründür. Boyaya yeterli miktarda aktif madde eklenmekte ve boyanın kendisi mantar öldürücü hale gelmektedir.

Biyosidal ürünlerin tüketicilere sunulmadan önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili risklerin değerlendirilmesine ve bu şekilde üretilmesine, ithal edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına ve denetlenmesine yönelik esaslar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında biyosidal ürün test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp