Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Antibakteriyel etkinlik veya antibakteriyel aktivite testleri, genelde yaygın olarak bakteri üremesi olan yerlerde, bakterilerin varlığını ve miktarını belirlemeye yönelik testlerdir. Bakterilerin çoğalması için uygun ortamlarda bu oluşumun tespit edilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Gerçekleştirilen antibakteriyel etkinlik değerlendirmesinin sonuçlarına göre, ürünlerin yüzeyinde bakterilerin üremesini engellemek mümkün olmaktadır. Bakteriler çok hızlı üreyen organizmalardır. Ortam elverişli sıcaklık ve nem koşullarına sahipse, sayıları katlanarak artar. Bu ise insanların hastalanmasına neden olur.

Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Bakterilerin yaşadığı sıcaklık değerleri genelde 25-45 derece arasıdır. Bu değerlerin dışında bakteriler fazla uzun ömürlü değildir. Bakterilerin üremesini önlemenin yolu, yüzeylerin antibakteriyel malzeme ile kaplanmasıdır. Bu işlemle bakteri oluşumu ve üremesi en aza inmektedir.

Antibakteriyel etkinliğin değerlendirilmesinde genelde şu standartlara uyulmaktadır:

  • TS ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü
  • TS EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini

Doğrusu malzemelerin antimikrobiyal aktivitelerini ve etkinliklerini belirlemeye yönelik birçok in vitro test yöntem geliştirilmiştir. Ancak doğru netice alabilmek için, testlerin amacına ve malzemelerin karakteristik özelliklerine uygun test yöntemi seçilmelidir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında antibakteriyel aktivitenin ve etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri de bulunmaktadır.