Antimikrobiyal Testler

Antimikrobiyal Testler

Antimikrobiyal, bakteri ve küf gibi mikropların varlığını azaltma yeteneği gösteren maddeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Antimikrobiyal teknoloji, mikroplara karşı kalıcı olarak korunan ürünler oluşturmak için katkı maddelerinin kullanımı ile ilgili bilgi, uzmanlık ve yöntemleri içermektedir. Dezenfektanlar, antibiyotikler ve antimikrobiyal katkı maddeleri gibi birçok madde antimikrobiyal olarak tanımlanabilir.

Antimikrobiyal Testler

Günümüzde dört ana tip antimikrobiyal katkı maddesi bulunmaktadır. Bunlar gümüş iyon, bakır, çinko ve organik teknolojilere dayanmaktadır. Gümüş iyon antimikrobiyal katkı maddeleri, boyalar, kaplamalar, tekstil ürünleri ve polimerler gibi çok çeşitli malzemeler ve uygulamalarda kullanıma uygundur. Çinko antimikrobiyal katkı maddeleri, iyi bilinen bir antibakteriyel ve antifungal bileşiktir. Bakır antimikrobiyal katkı maddeleri, koruyucu ve hijyenik uygulamalarda antimikrobiyal koruma sağlamaktadır ve boyalar, kaplamalar ve polimerler gibi alt tabakalara uygundur. Organik antimikrobiyal katkı maddeleri ise, fenolik biyositler, kuaterner amonyum bileşikleri ve fungisitleri içermektedir.

Birçok madde antimikrobiyal olmakla birlikte, işleyiş, performans veya dayanma şekilleri farklıdır. Antimikrobiyal olan ürünlerin mikroplar üzerinde bir etkisi vardır, ancak antimikrobiyal terimi bir performans ölçütü değildir. Bu arada antimikrobiyal teknoloji, geniş bir mikrop yelpazesine karşı etkilidir. Buna bakteri, küf, mantar ve hatta virüsler dahildir. Antibakteriyel teknoloji ise sadece bakterilere karşı etkilidir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında antimikrobiyal test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp