Bağıl Yoğunluk Tayini

Bağıl Yoğunluk Tayini

Bağıl yoğunluk, bir maddenin yoğunluğunun, yani bir birim hacmin kütlesinin, belli bir referans malzemenin, yani suyun yoğunluğuna oranıdır. Bağıl yoğunluk genellikle oda sıcaklığında (20 derece) ve standart hava basıncında ölçülmektedir.

Bağıl Yoğunluk Tayini

Bağıl yoğunluk, belli bir konsantrasyona sahip bir çözelti hazırlamak için gereken örneklerin hacmini veya ağırlığını hesaplamak için kullanılmaktadır. Ayrıca bir madde suya salındığı zaman suda yaşayan ekosistemde, su yüzeyinde veya dipteki çökeltide, çözünmeyen maddelerin çevresel dağılımını anlamaya yardımcı olmaktadır.

Başka bir ifade ile bağıl yoğunluk, belli koşullar altında bir maddenin yoğunluğunun standart bir maddenin yoğunluğuna oranıdır. Sıvılar ve katılar için standart, genelde 4 derecedeki su olmaktadır. Gazlar için standart, madde ile aynı sıcaklık ve basınçta genelde hava veya hidrojendir.

Yoğunluk, bir yağlama maddesinin nasıl çalıştığı kadar makinelerin performansında da kritik bir rol oynamaktadır. Çoğu sistem, belli bir yoğunluğa sahip bir sıvıyı pompalamak üzere tasarlanmıştır. Bu yüzden yoğunluk değişmeye başladıkça, pompanın verimi de değişmeye başlar. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak, yoğunluk değeri yükselebilir veya düşebilir.

Genelde aynı sıcaklıktaki bağıl yoğunluk bir piknometre cihazı ile ölçülmektedir. Bazı durumlarda, bağıl yoğunluğu belirlemek için bir aerometre kullanılmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında bağıl yoğunluk tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp