Bakterisidal Aktivite Testleri

Bakterisidal Aktivite Testleri

Mikroorganizmaların kontrol altına alınmasında kullanılan bakterisidal ifadesi, bakteriler üzerine öldürücü etki yapma durumunu ifade etmektedir. Bunun gibi fungisidal aktivite, patojenik olan ve olmayan mantarları öldüren maddeleri, virusidal aktivite ise, virüsleri öldürme işlemini ifade etmektedir. Pratikte mikroorganizmaları öldürmek veya yok etmek için çok sayıda yönteme baş vurulmaktadır.

Bakterisidal Aktivite Testleri

Mikroorganizmaların yok edilmesi için aslında birçok haklı neden bulunmaktadır. İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalık oluşturan mikroorganizmaları öldürmek, enfeksiyonlara ve yayılmalara mani olmak için gereklidir. Diğer yandan gıda maddelerinin, konservelerin ve giyeceklerin bozulmasını önlemek, besi yerlerini mikroplardan arındırmak, çeşitli amaçlarla kullanılan malzeme ve ekipmanın mikroorganizmalarla bulaşmasını önlemek ya da bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için mikroorganizmaların yok edilmesi gerekmektedir.

Dezenfektanlar, yüzeylerdeki mikroorganizmaları öldürmek veya çevreden uzaklaştırmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ayrıca ilaçlara, kozmetik ürünlere ve diğer ürünlere eklenerek mikrobiyal kontaminasyona karşı koruyucu olarak kullanılan kimyasal ajanlar da bulunmaktadır. Antiseptik, dezenfektan ve veya koruyucu aktiviteye sahip kimyasal maddeler biyositler olarak tanımlanmıştır.

Kimyasal antibakteriyeller, mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak sağlık riskleri konusundaki endişeler de artmaktadır. Gıdalarda veya gıdayla temas eden yüzeylerde patojenlerin gelişmesini önlemek için alternatif, toksik olmayan antibakteriyel ajanlardır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında bakterisidal aktivite test hizmetleri de bulunmaktadır.