Biyosidal Ürünlerde İyot ve Bileşikleri (İyodoforlar, Povidon İyot) Analizi

Biyosidal Ürünlerde İyot ve Bileşikleri (İyodoforlar, Povidon İyot) Analizi

İyodoforlar, hem çözünürlüğü artıran hem de sürekli iyot salınımı sağlayan makromoleküler taşıyıcılara sahip elemental iyotun kararsız kompleksleridir. İyodoforlar, iyot ve bir çözünürleştirici madde içeren çözeltilerdir. Bu şekilde çözelti içinde yavaş yavaş az miktarda iyot salınır. Genel olarak 6 ila 75 ppm arasında değişen konsantrasyonlarda kullanılır.

Biyosidal Ürünlerde İyot ve Bileşikleri (İyodoforlar, Povidon İyot) Analizi

İyodoforlar, mikroorganizmaların hücre duvarlarına ve zarlarına nüfuz eder ve DNA yapısına müdahale eder. Ayrıca proteinlere bağlanarak onların inaktivasyonuna neden olur. Ancak biyofilmlere karşı diğer dezenfektanlara göre daha az etkilidir.

En yaygın kullanılan iyodoforlardan biri, bira ve süt ürünleri üretiminde yüzeylerin dezenfeksiyonunda sıklıkla kullanılan povidon iyottur. İyodoforlar genellikle diğer dezenfektanlardan daha az toksiktir, ancak yüzeylerde sarı bir kalıntı bırakırlar. Povidon iyot, povidon ve iyot bileşimiyle oluşan sıvı antiseptiktir. Genelde cerrahi uygulama öncesi cildi dezenfekte etmek için kullanılır. Povidon iyot, hem sağlık çalışanlarının ellerini hem de baktıkları kişinin cildini dezenfekte etmek için kullanılır. Küçük yaralar için de temizleyici olarak etkilidir.

Yüzde 10 povidon iyot solüsyonu, güçlü bir antiseptik ve geniş spektrumlu bir dezenfektan olarak, son yıllarda bildirilen sensitivite reaksiyonları nedeniyle iyot solüsyonunun yerini almıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında biyosidal ürünlerde iyot ve bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot) analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp