Biyosidal Ürünlerde Laktik Asit ve Sitrik Asit Analizi

Biyosidal Ürünlerde Laktik Asit ve Sitrik Asit Analizi

Biyosidal ürün, zararlı veya istenmeyen organizmaları yok etmesi, caydırması, zararsız hale getirmesi, hareketlerini engellemesi veya başka bir şekilde üzerinde kontrol etkisi yaratması amaçlanan etkin maddeli bir üründür. Biyosidal bir üründeki aktif madde, sözde doğal bir yağ veya özüt, bir kimyasal madde veya bir mikroorganizma, virüs veya mantar olabilir. Bir ürünün etkisi tamamen fiziksel ise, o zaman biyosidal bir üründen söz edilemez.

Biyosidal Ürünlerde Laktik Asit ve Sitrik Asit Analizi

Biyosidal ürün örnekleri arasında çürüme önleyici boyalar, dezenfektanlar, ahşap koruyucular, sulu ürünler için koruyucular, böcek öldürücüler, hayvan kovucular ve mantar veya antimikrobiyal ürünler yer alır. Bugün için 22 tür biyosidal ürün bulunmaktadır. Her bir aktif madde için ayrı bir biyosidal ürün söz konusudur. Bu ürünler ülkemizde de Sağlık Bakanı tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Laktik asit, anaerobik solunumun kimyasal bir yan ürünüdür (hücrelerin etrafında oksijen olmadan enerji üretme süreci). Laktik asit vücutta bulunan sürekli ve zararsız bir varlıktır. Sitrik asit ise turunçgillerde, özellikle limonda doğal olarak bulunan ve ekşi tadı veren bileşitir. Üretilen sitrik asit formu genelde gıda, temizlik maddeleri ve besin takviyelerinde katkı maddesi olarak kullanılır. Ancak bu form doğal olandan farklıdır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında biyosidal ürünlerde laktik asit ve sitrik asit analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp