Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Testleri

Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Direktifi, biyosidal ürünlerde bulunan aktif maddelerin etkisi ile insanları, hayvanları, malzemeleri veya eşyaları zararlı organizmalara karşı korumak için kullanılan biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesine ve kullanılmasına yönelik esasları düzenlemektedir. Tüketicilere sunulacak tüm biyosidal ürünler izin gerektirmektedir. Bu biyosidal ürünlerde bulunan aktif maddeler, önceden onaylanmış olmak zorundadır.

Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Testleri

Bir biyosidal ürün, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir kimyasal bileşiktir. Bu kimyasal bileşik zararlı organizmaların üremesini ve zarar vermesini etkisiz hale getirmek için kullanılmaktadır. Herhangi bir zararlı organizma üzerinde sadece fiziksel veya mekanik eylem dışında bir yolla kontrol edici bir etki göstermektedir. Bu tanıma dayanarak bir biyosidal ürün şu şekilde düşünülebilir:

  • Bir veya daha fazla aktif madde içeren bir ürün
  • Zararlı organizmalar için kullanılması amaçlanan bir ürün

Bir aktif madde, zararlı organizmalar üzerinde veya bunlara karşı genel veya spesifik etkiye sahip bir virüs veya mantar içeren bir madde veya mikroorganizma olarak tanımlanmaktadır.

Dezenfektanlar ve belli koruyucular biyosidal ürünlerdir. Bu ürünlerde kullanılan aktif maddelerin çoğu, biyosidal aktif maddeler için AB gözden geçirme programı kapsamında hala incelenmektedir. Bu nedenle, henüz onaylanmamış aktif maddeler içeren ürünler ulusal kurallarla düzenlenmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında biyosidal ürünlerin kimyasal test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp