Boya ve Verniklerde Antibakteriyellik Tayini

Boya ve Verniklerde Antibakteriyellik Tayini

Boya ve verniklere antimikrobiyal koruma sağlamak amacı ile antimikrobiyal katkı maddeleri katılmaktadır. Bu katkı maddeleri, mikroplara karşı dirençli hale getirmek için üretim aşamalarında boyalara, kaplamalara, mürekkeplere veya lakelere ilave edilmektedir. Bu katkı maddeleri, boya veya kaplama tipine, muamele etmek için kullanılacak malzemeye ve kullanılan üretim tekniğine uyacak şekilde formüle edilmektedir. Antimikrobiyal katkı maddeleri, tüm solvent, su bazlı, sıvı, yağlı veya toz boya ve kaplamalara ilave edilmektedir.

Boya ve Verniklerde Antibakteriyellik Tayini

Bu antimikrobiyal bileşikler, zararlı bakteri, küf, mantar ve virüslere karşı yüzde 99,99’a kadar kalıcı ve etkili koruma sağlamakta ve boya veya kaplamanın uygulandığı herhangi bir yüzeyde lekelenme, kötü koku ve malzeme bozulması risklerini en aza indirmektedir. Örneğin gümüş iyon antimikrobiyal katkı maddeleri, boyalara veya kaplamalara entegre edildiğinde yüzeyden sızmamakta, renk solmasına neden olmamakta veya son cilayı etkilememektedir. Ayrıca antimikrobiyal boya katkı maddeleri, ürünün beklenen ömrü boyunca dayanmaktadır.

Hastaneler, okullar, bakım evleri ve gıda üretim tesisleri gibi hijyen açısından kritik ortamlardaki eşyaların, uzun süreler boyunca patojenik bakterileri ve diğer mikropları barındırdığı bilinmektedir. Bu açıdan boya ve verniklerde antibakteriyellik aranan bir özelliktir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında boya ve verniklerde antibakteriyellik tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp