Etken Madde Klorheksidin Diglukonat Analizi

Etken Madde Klorheksidin Diglukonat Analizi

Klorheksidin glukonat, topikal antibakteriyel aktiviteye sahip bir antiseptik ajan olarak kullanılan klorheksidinin glukonat tuzu formudur. Klorheksidin glukonat pozitif yüklüdür ve negatif yüklü mikrobiyal hücre yüzeyi ile reaksiyona girerek hücre zarının bütünlüğünü bozar. Arkasından klorheksidin glukonat hücreye nüfuz eder ve hücre içi bileşenlerin sızmasına neden olarak hücre ölümüne yol açar. Gram pozitif bakteriler daha negatif yüklü olduklarından bu maddeye daha duyarlıdır. Klorheksidin glukonat, antibakteriyel bir ajan olarak görev yapar.

Etken Madde Klorheksidin Diglukonat Analizi

Klorheksidin (klorheksidin glukonat ve klorheksidin diglukonat), ameliyat öncesi cilt dezenfeksiyonu ve cerrahi aletleri sterilize etmek için kullanılan bir dezenfektan ve antiseptiktir. Hem hastaların cildini hem de sağlık çalışanlarının ellerini dezenfekte etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca yaraları temizlemek, diş plağını önlemek, ağızdaki maya enfeksiyonlarını tedavi etmek ve idrar sondalarının tıkanmasını önlemek için kullanılmaktadır. Bu bileşik, sıvı veya toz olarak kullanılır. Klorheksidin, alkol, su veya sürfaktan solüsyonuna karışabilir. Bir dizi mikroorganizmaya karşı etkilidir ancak sporları inaktive etmez.

Klorheksidin 1950’lerden beri tıbbi alanda kullanılmaktadır. ABD’de reçetesiz olarak (OTC) satılmaktadır. Çok etili olan klorheksidin diglukonat, 30 saniye içinde mikropların yüzde 99.9’unu öldürmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında etken madde klorhekzidin diglukonat analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp