EU 528/2012 Biyosit Yönetmeliği - Biyosidal Ürünlerin Piyasada Bulundurulması ve Kullanımına İlişkin 528/2012 (AB) Sayılı Yönetmelik

EU 528/2012 Biyosit Yönetmeliği - Biyosidal Ürünlerin Piyasada Bulundurulması ve Kullanımına İlişkin 528/2012 (AB) Sayılı Yönetmelik

Biyositler, mantarlar, bakteriler, virüsler, kemirgenler, böcekler ve benzerleri gibi zararlı olduğu düşünülen organizmaları yok etmeyi, püskürtmeyi veya zararsız hale getirmeyi amaçlayan kimyasal maddelerdir. Bugün için belirlenen, 4 gruba ayrılan 22 çeşit biyosidal ürün bulunmaktadır. Biyosit grupları şunlardır:

EU 528/2012 Biyosit Yönetmeliği - Biyosidal Ürünlerin Piyasada Bulundurulması ve Kullanımına İlişkin 528/2012 (AB) Sayılı Yönetmelik

  • Dezenfektanlar (insan veya hayvan hijyeni, yüzeylerin dezenfeksiyonu, içme suyu ve benzeri)
  • Koruma ürünleri (koruyucular, ahşap koruma ürünleri, inşaat malzemeleri benzeri)
  • Haşere kontrol ürünleri (rodentisitler, böcek öldürücüler, kovucular benzeri)
  • Diğer biyosidal ürünler (tahnit için kullanılan sıvılar, kirlenme önleyici ürünler)

Biyosidal ürünler ve içerdikleri aktif maddeler, biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulmasına ve kullanımına yönelik yayınlanan 528/2012 sayılı biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin yönetmeliğe (kısaca biyosit yönetmeliğine) tabidir. Bu yasal düzenleme, Avrupa Birliği ülkelerinde bu ürünlerin piyasaya arzını ve kullanımını uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenlemelerin temel amacı, sadece etkin olan ve kabul edilemez riskler taşımayan biyosidal ürünleri piyasaya sürmek ve insanlar, hayvanlar ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamaktır.

EU 528/2012 sayılı biyosit yönetmeliğine göre biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmektedir:

  • Biyosidal aktif maddeler, biyosidal yönetmeliklerde tanımlanan 22 ürün arasından bir veya daha fazla spesifik ürün tipi için Avrupa Birliği düzeyinde onay almalıdır.
  • Kendisin oluşturan etken maddeler, ilgili ürün tipi için onaylanır onaylanmaz bir pazarlama ruhsat başvurusu yapılmalıdır. Bu pazarlama izni, ülke bazında ya da Avrupa Birliği düzeyinde düzenlenebilir. Pazarlama izni uygulamaları kapsamında, biyosidal ürünlerin etkinliği ve kullanımlarından kaynaklanan insan ve çevre üzerindeki riskler değerlendirilmektedir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında biyosidal ürün için pazarlama izni başvurusunda bulunmak isteyen firmalar, ürünlerini pazarlamak istedikleri üye ülke veya birlik düzeyinde başvuru yapmalıdır. Pazarlama izni başvuru dosyası, ürünün iddia edilen kullanımlar için etkinliğinin yanı sıra, kullanımına yönelik olarak, insanlara ve çevreye yönelik risklerin değerlendirilmesini mümkün kılan tüm bilgileri içermelidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, 528/2012 sayılı biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin yönetmelik (kısaca biyosit yönetmeliği) esasları çerçevesinde test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp