Fungusidal Aktivite Testleri

Fungusidal Aktivite Testleri

Genel anlamda fungisidal aktivite, patojenik olan ve olmayan mantarları öldüren maddeleri ifade etmektedir. Hastalık yapan mikroorganizmaların bulunduğu veya bulunma ihtimali olan yerler ya da bulaşma riski taşıyan ekipman ve malzemeler için kullanılan kimyasal maddelere genel olarak dezenfektan denmektedir. Bu tanımdan hareketle, kullanılacak dezenfektana karar verilmesi de belli faktörlere bağlıdır: mikroorganizma türü, ortamın kirlilik durumu, yüzeylerin ve ekipmanın yapısı ve kullanılacak dezenfektanın kimyasal yapısı gibi.

Fungusidal Aktivite Testleri

Patojenik olan ve olmayan mantarlara karşı kullanılacak deterjanların fungisidal aktivitesini belirleyen testlerde, şu ölçüler dikkate alınmaktadır: mikroorganizmanın canlı kalıp kalmadığı, ne kadarının öldüğü ve hangi yoğunluktaki dezenfektanın etkili olduğu.

Fungusidal aktivite testlerinde ayrıca dezenfektan sulandırma sıvıları, seçilen mikroorganizma suşları ve yoğunlukları, temas süreleri ve ortamda bulunan bozucu ve organik maddeler, seçilen yönteme göre değişiklik gösterebilir. Bu testler arasında mikroorganizma çeşitleri, üreme besiyerleri, sulandırma sıvıları ve inkubasyonun sıcaklık ve sürelerinde farklılıklar olmaktadır.

Dezenfektanın temel fungisidal aktivitesini belirlemek için yapılan süspansiyon testlerinde dezenfektanın etkili yoğunluğu ve mikroorganizma ile en düşük temas süresi saptanır.

Fungusidal aktivite testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • ATCC 10231 Candida albicans
  • ATCC 16404 Aspergillus niger

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında fungusidal aktivite test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp