Stabilite Testi

Stabilite Testi

Stabilite testleri, bir ürün veya malzeme stabilitesinin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır. Ürün geliştirme çalışmalarının önemli bir aşaması, bu ürünün veya yapıldığı malzemenin, zaman, sıcaklık ve nem etkilerine karşı kararlılığını anlamaktır. İlaç sektörü için olsun, gıda sektörü için olsun, ya da herhangi bir tüketici ürünü için olsun kararlılık (stabilite) aynı derecede önemlidir. Bugün gelişmiş laboratuvarlar, stabilite veya raf ömrü çalışmalarını güvenli bir şekilde yürütmek için ileri test olanaklarına sahiptir. Aynı zamanda ürünlerin depolama koşullarının etkilerini değerlendirmek için farklı analitik testler de yapılmaktadır. Bu etkilerin başında malzeme bozulması, aktif farmasötik bileşenler (API) kararlılığı, tüketici ürünü aktif bileşen stabilitesi, raf ömrü değerlendirmesi, ambalaj bütünlüğü değerlendirmesi ve hammadde ve kimyasal stabilite gelmektedir.

Stabilite Testi

Gelişmiş laboratuvarlarda farklı ürün ve malzemeler üzerinde ve çeşitli depolama koşulları altında stabilite testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler, kozmetikler, farmasötik ürünler, tıbbi cihazlar ve özel kimyasal bileşikler için yapılmaktadır. Bu testlerin amacı, söz konusu ürünlerin kalitesinin, sıcaklık, nem ve ışık gibi çeşitli çevresel faktörlerin etkisi altında zamanla nasıl değiştiğini belirlemektir. Bu testlerde, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, sıvı kromatografisi - kütle spektrometresi ve gaz kromatografisi gibi analitik yöntemler kullanılmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında stabilite test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp