Tip 2: Biyosidal Ürün Testleri

Tip 2: Biyosidal Ürün Testleri

Ürün tipi 2, doğrudan insanlara veya hayvanlara uygulanması amaçlanmayan dezenfektanlar ve yosun öldürücü ürünleri içermektedir. Bu ürünler, gıda ve yemlerle doğrudan temas etmeyen yüzeylerin, malzemelerin, ekipmanın ve mobilyaların dezenfeksiyonunda ve yosun oluşumunun önlenmesinde kullanılan, insan ve hayvanlarla doğrudan teması amaçlanmayan biyosidal ürünlerdir.

Tip 2: Biyosidal Ürün Testleri

Bu ürünlerin başlıca kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: mobilyalar, yüzme havuzları, akvaryumlar, klima sistemleri, inşaat malzemeleri, özel, kamu ve endüstriyel alanlarda duvarlar ve zeminler, dezenfektan amaçlı üretilen tekstil ürünleri, maskeler ve boyalar.

Biyosidal ürünler, kullanım amaçlarına bağlı olarak dört ana grupta toplanmaktadır: dezenfektanlar, koruyucular, haşere kontrolü ve diğer biyosidal ürünler. Dezenfektanlar ana grubunda yer alan ürün tipleri ise şunlardır:

  • Tip 1: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
  • Tip 2: Kişisel alanlarda ve genel alanlarda kullanılan dezenfektan ve biyosidal ürünler
  • Tip 3: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler
  • Tip 4: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
  • Tip 5:: İçme suyu dezenfektanları

Genel olarak dezenfektanların, kolayca mikroorganizma içine girebilmesi, toksik olmaması, kullanıldığı yüzeylere ve nesnelere zarar vermemesi, stabil ve dayanıklı olması, geniş bir alanda etkili olması, inaktivasyona dirençli olması ve kolayca hazırlanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında tip 2: biyosidal ürün test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp